« Radikalt fel | Startsidan | Undantagsregeln »

29 mars 2004

Tredje makten

Media har makt.

Media är den tredje makten.

Uttrycket tredje statsmakten syftar på medias makt att styra opinionen och påverka politiken. Vad är då första och andra statsmakten? Befogad fråga, det är kunga- och regeringsmakten (regering och riksdag). Nu kan vi inte välja kung (och han är numera fråntagen sin makt, vilket bara är bra - med tanke på hur stolligt han agerar ibland), men vi kan välja regering och riksdag. De ska i sin tur välja och styra över fjärde statsmakten, rättsväsendet. Men hur det funkar eller rättare sagt inte funkar är nog många medvetna om.

Helt klart är att media har makt. Kanske för mycket makt? Eller ska vi vara tacksamma att de lägger sig i? Men ingen kan påverka vad de lägger sig i, så det kan bli lite som lotteri vad som hamnar på tapeten för dagen. Den som skriker högst får gehör? Den som har kontakter får gehör? Den som råkar träffa på en engagerad journalist får gehör? Den som kan föra sin egen talan får gehör?

Jag såg på Mediemagasinet 4:e mars att många av de fall av försök till verkställande av utvisningar som tagits upp i media, har resulterat i att beslut ändrats och utvisning inte skett. Ja, inte i alla fall – vem minns inte den lilla synskadade flickan Nadina, som efter många turer ändå utvisades. Där tror jag att det till slut blev en principfråga. Men påfallande ofta funkar det med lite press från media och i programmet gavs det konkreta exempel på detta.

Vi kanske ska lägga över polisens och invandrarverkets verksamhet till media? Nej, såklart inte - men sådana frågor ska inte gå via media. Att få regering och riksdag att agera ska inte heller behöva gå via media. Politikerna borde vara så pass lyhörda att de inte ska behöva "piskas" till handling av media.

Saxat ur DN.
------
Flera vittnen såg de två männen i 30-årsåldern misshandla en 14-åring och hans kamrat, och dessutom hota en ung flicka. Men polisen lade ned förundersökningen. Sedan DN skrivit om fallet togs utredningen upp igen. Nu har männen åtalats för misshandel.
------

Hade inte DN tagit upp denna händelse igen hade antagligen den nedlagda förundersökningen begravts för alltid. Att modern stötte på polisen flera gånger hjälpte föga. Jag är böjd att hålla med henne om att hade det varit en helsvensk pojke som misshandlats, skulle rättsväsendet kanske ha behandlat fallet annorlunda. Att en förundersökning läggs ned när det finns vittnen och hela baletten är förunderligt.

Det är som jag alltid ha sagt. Blir du våldtagen? Blir du rånad? Blir du misshandlad? Se till att det sker på allmän plats och ha minst tio nyktra, svenska vittnen och gärna ett kort taget med digitalkamera på förövaren, annars läggs inget krut på det från polisens sida.

// Annica Tiger

Annica Tiger mars 29, 2004 04:08 EM

Kommentarer

Jag har noterat att det skiljer sig lite om hur man numrerar det hela. Det verkar som om i Sverige så har vi lite annan syn på det hela än i England.

Men tredje eller fjärde, det var inte frågan med inlägget.

http://susning.nu/Tredje_statsmakten

Annica

Skrivet av: Annica Tiger datum: mars 30, 2004 06:18 FM

Enligt min mening blandar du ihop ordningen på de s.k. statsmakterna en aning. Följande förklaring (som jag instämmer i) finns på en sida som jag länkade till i ett inlägg på Förvetet nyligen:

"Svenska journalister talar ofta om sig själva som den tredje statsmakten. Men ibland kallas de den fjärde statsmakten.
Uttrycket 'fjärde statsmakten' lär ha myntats av den brittiske politikern Edmund Burke när han i underhuset pekade på pressläktaren och sade:
'Yonder sits the Fourth estate, and they are more import ant than them all.'
Då utgick han ifrån att den första statsmakten är den lagstiftande, den andra är den verkställande och den tredje är den dömande. Allt enligt Montesquieus maktdelningslära.
Den fria pressen i en demokratisk rättsstat bildar en tydlig fjärde makt. Utom i Sverige. Den svenska tredje statsmakten är nämligen oklar..."

Skrivet av: Thorvald datum: mars 29, 2004 08:01 EM