Internetmuseum.se

Hej! Den här webbplatsen och allt annat innehåll från Annica Tigers webbsidor är sedan 23 februari 2016 arkiverat som del av Internetmuseum.se. Allt material är fortsatt synligt och sökbart på webben tack vare att materialet donerats av Annica Tigers efterlevande, och vi har därigenom säkerställt att en viktig del av den svenska internethistorien bevaras för framtiden.

Om du vill komma i kontakt med Internetmuseum, skicka e-post till internetmuseum@internetstiftelsen.se.