« Hej då datorn....igen | Startsidan | De tre O-na är en mindre nu »

16 februari 2007

Inom skolan är var tredje mobbare en lärare?

Jag lyssnade på nyheterna i morse och hajade till när jag hörde nyhetsuppläsaren säga att var tredje mobbare är en lärare. Min reaktion var att jag stannade till och undrade om jag hade hört rätt. Jag surfade upp till SVT:s sajt och ja, jag hade hört rätt.

Fler än var tredje av de fall av mobbning som anmäldes till Skolverket förra året utfördes av en lärare mot en elev.

Jag försökte hitta källhänvisningen som är en genomgång av forskare vid högskolan i Gävle, men jag fann inget där. Men jag hittade en artikel i DN som jag förmodar var den som SVT hänvisar till.

Rektorer och lärare i hög grad känner till kränkningarna men hälften av lärarna och 62 procent av rektorerna valde att inte reagera.

Inte undra på att det inte händer något om så många lärare och rektorer blundar för denna problematik och än värre deltar i den. Det är kristallklart, enligt lagen har skolan en skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och mobbning. Men det verkar bara vara ett fåtal lärare och rektorer som försöker ta itu med problemen.

Kan detta verkligen stämma?
Det skrämmer mig.
Hur skrämmer det då inte barnen?

Ett barn ska känna sig trygg i skolan.
Vuxna ska vara en förebild.
Inte en mobbare.
Vuxna ska förhindra mobbning i skolan.
Inte själv bidra till den.

Andra bloggar om: och ,

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 16, 2007 09:52 FM

Kommentarer

Vart vänder man sig om man misstänker att det egna barnet utsätts för mobbning av en lärare?
Hur agerar man om man vet att, på den lilla skola som det i detta fall handlar om, håller all personal ihop under alla omständigheter?
Ska man behöva flytta till en annan by/stad, och därmed ta ifrån barnet alla vännerna, för att slippa att EN vuxen är orättvis och fördömande mot barnet?
Min lilla gnyr i sömnen och jag gråter av sorg och maktlöshet när jag hör det.

Skrivet av: Eva datum: mars 21, 2007 05:02 EM

LÄRARE ÄR LEDARE! LEDARE VISAR VÄGEN!Ledaren/Läraren är närmast ansvarig för klimatet i sin klass.
Där mobbing fortgår är ALLTID LÄRAREN MEDANSVARIG och DELAKTIG i mobbingen!
Lärarens ledare är Rektor! Rektorn är ALLTID närmast ANSVARIG för klimatet på sin skola!
Där mobbing fortgår är ALLTID REKTOR OCH LÄRARE MEDANSVARIGA och DELAKTIGA i mobbingen!
Där slutar jag! Ansvaret ska alltid stanna där problemet är närmast!
LÄRARE jämte REKTOR ska ALLTID vara de som MÅSTE ta ANSVARET och stävja all form av mobbing, sabotage etc gemensamt med FÖRÄLDRAR som är huvudansvariga för sitt barns beteende!
Jag SAKNAR LAGEN som ifrågasätter och gör FÖRÄLDRARNA MEDANSVARIGA!
LÄRARE, REKTORER OCH FÖRÄLDRAR till mobbare är LEDARE och ska därför göras TOTALANSVARIGA! Där så inte sker ska SKOLVERKET ta vid!
HUR TYDLIGT SKA DETTA BEHÖVA SÄGAS OM OCH OM IGEN?
MOBBING ÄR ALLTID LEDARNAS ANSVAR!!!
LEDARNA är FÖRÄLDRAR, LÄRARE och REKTORER!!!
/Birgitta W

Skrivet av: Birgitta Wikström datum: mars 16, 2007 11:50 FM

Skolan är en del av samhället så givetvis är det ett samhällsproblem. Föräldrarna spelar en stor roll i sin uppfostran Det är inte skolan som ska ha huvudansvaret för uppfostran.

Lärarna ska givetvis bemötas med respekt och vice versa.

Jag ändrade länken i ditt inlägg Bengt, så alla som vill läsa Bengts inlägg som är mycket bra, klicka på hans namn i inlägget nedan.

Annica

Skrivet av: Annica Tiger datum: februari 18, 2007 04:57 EM

Läs mitt inlägg

// Klicka på Bengts namn så kommer ni direkt till inlägget, det blev lite långt här i kommentarsfältet.

Annica

Skrivet av: Bengt datum: februari 18, 2007 02:09 EM

Fokus är fel i den här frågan. Det är inte ett skolproblem, det är ett samhällsproblem. Vi kommer ingenstans med att lägga skulden på lärarna eller skolan när det egentligen är något helt annat som orsakar problematiken.

Skrivet av: Bengt datum: februari 18, 2007 02:09 EM

Inte att förglömma är alla de fall av mobbing som sker mot läraren. Om vi lärare skulle rapportera in dessa så skulle statistiken se helt annorlunda ut. Jag tror inte ni har en aning om hur det ser ut i skolan idag.

Skrivet av: Andreas datum: februari 18, 2007 01:33 EM

Lägger man ihop den här rapporten med alliansens förslag om att ge lärarna större befogenheter att disciplinera barnen blir man lite betänksam.

Skrivet av: Anna datum: februari 17, 2007 09:18 FM

Nu har jag en känsla av att det har gått inflation i begreppet "mobbning" och att varenda unge kallar varenda liten upplevd oförrätt, från lärare eller kamrater, eller tillsägelse, som mobbning.
Har läst artiklar med intervjuer där ungdomar säger att de blivit mobbade - någon gång.
Mobbad blir man inte "någon gång" mobbning handlar om långvarig, systematisk och allvarlig förföljelse. Så numer börjar jag ta ganska mycket som rapporteras om mobbning med en nypa salt (dock ej de fall som diskuterats där barn och ungdomar har just blivit vekrligt mobbade. för sådant är gräsligt -jag vet).

Dessutom känns det lite som om det här är en fortsättning på den mobbning av lärarkåren som man ägnat sig åt i massmedia under nära 20 år nu. Jag är glad att jag inte arbetar som lärare längre. Lärare har det verkligen inte lätt idag.

Skrivet av: Kerstin datum: februari 17, 2007 03:43 FM

Jag fattar inte var de kompetenta lärarna från min skoltid har tagit vägen. Eller jo, det gör jag, de har gått i pension, men deras efterträdare...

Om en lärare går med på att kallas gubbjävel eller kärringjävel - vilket jag har sett prov på - är det så konstigt då? Om de har nåt märkligt feltänk om att de ska vara KOMPISAR med eleverna?

Det ska de inte. De ska vara vuxna. Och sina egna problem får de banne mig ta tag i.

Skrivet av: Monica datum: februari 16, 2007 07:44 EM

Du glömde nämna at 2/3 av de mobbande lärarna är kvinnor. Kan det vara en genus fråga?

Skrivet av: dess datum: februari 16, 2007 02:55 EM

Personligen tycker att de drar lite förhastade slutsatser på så magert underlag som 97 fall...
Men det finns självklart lärare som mobbar, men att drista sig till att var tredje mobbingsfall utförs av lärare kan jag inte riktigt köpa.

Mvh Heiti

Skrivet av: Heiti datum: februari 16, 2007 11:48 FM

Lärarna styrs lika mycket av kommunen. Gör inte kommunen något så blir inget gjort. Det är massor av kommuner som inte har någon policy för hur detta med mobbning ska ordnas. Tyder det på att de som bestämmer i kommunen lider av inkompetens eller vet dom inte vad dom gör? Själv tror jag på det första!

Ofta består bildningsverksamheten i kommuner av folk som egentligen passar bättre som boende på ett servicehem.

Skrivet av: Claes datum: februari 16, 2007 10:17 FM

Det stämmer förstås. Mobbingbenägna blir även dom vuxna och kanske älskade skollivet och makten under skoltiden och ville bli lärare..

Jag har råkat ut för mobbarlärare. Som föraktat de tysta och hållt bråkiga mobbare bakom ryggen. Det finns lärare som lätt utser någon till syndabock i klassen och håller fast vid det oavsett.

Jag tyckte det var en PLÅGA att ha barnen i skola. Vuxna tror lätt att skolan är en trygg plats. Och det är det säkert för dom som har det ännu värre hemma.

Skrivet av: coolamorsan datum: februari 16, 2007 10:02 FM