« Fler nattbilder | Startsidan | Inga julvibbar »

4 december 2006

Privata vårdcentraler täljer guld

Var detta meningen med att privatisera vården?

Vinster, miljonlöner och generös aktieutdelning. Många distriktsläkare som gått från landstinget till privata vårdcentraler har gjort en bra affär. Under förra året lämnade minst 34 skattemiljoner Stockholms vårdcentraler och hamnade i läkarnas egna fickor.

Jag anser att vård och omsorg inte ska ha vinstintressen hängande över axeln. Vad händer den dagen vinsterna knapras i kanten?

Exempel på detta saknas inte. Privata äldreboende med minskad bemanning nattetid. Larm som ignoreras. Vanvård av de boende.

Många sjukdomar är svårbedömda. Jag skulle nog gärna vilja om jag var sjuk att läkaren tog de prover som behövs, inte att de "snålar" in på dem.

Andra bloggar om:

// Annica Tiger

Annica Tiger december 4, 2006 06:45 FM

Kommentarer

Privat vård är sämre. Det är i alla fall min erfarenhet. Jag tycker att sjukvård skall bedrivas av det allmäna. Se mer på www.davidreflekterar.blogspot.com

Skrivet av: David datum: januari 22, 2007 11:57 FM

Jag vill gärna tro att privat sjukvård / egna kliniker är lite mer måna om sina patienter.
Men ska det bara börja handla om vinster så är risken stor att patierna blir lidande på ett eller annat sätt.

Den dagen läkare och annan ansvarig personal, blir personligt ansvariga för ev. skador och felbehandlingar då tror jag också sjukvården blir bättre och framför allt mer betryggande om den är privatiserad.

Skrivet av: Alma Mater datum: december 4, 2006 06:45 EM

Kommunens äldreboende är lika illa tyvärr.

Skrivet av: Monica datum: december 4, 2006 04:02 EM

Jag tillhör en privatiserad mottagning och jag kan inte påstå att det har blivit bättre, tvärtom. Det har blivit svårare att få tid och läkarna är mer stressade än förr då de förmodligen har ett krav på sig att hålla sig inom de ramar som där verkar vara 20 minuter per patiient. De har även blivit snålare på att ta prover mot tidigare.

Gester har en bra kommentar så den gör att jag inte besvarar caridon, för jag skulle nog ha formulerat mig någorlunda likadant.

Annica

Skrivet av: Annica Tiger datum: december 4, 2006 03:49 EM

Privat vård borde tillåtas om det inte går ut över vad vården ger till priset. Det är ofta att den privata är bättre administrerad. Vilket inte kan påstås om landstingen. Självklart måste ett privat företag gå med vinst. Annars blir det som med landstingen, det går back. Något som går back kommer alltid att försämras.
Varför tror ni amerikanska militärsjukhus i Irak har utrustning som inte ens förekommer på det flottaste amerikanska privata sjukhuset? Saken är ganska enkel. Det är för dyrt att köpa in. Då kommer frågan. är vården för billig då den inte genererar tillräckligt mycket pengar. Eller gör den som tillverkar utrustningen för stora vinster?

Skrivet av: Claes datum: december 4, 2006 12:40 EM

Ordet privatiserade används lite märkligt. Det finns i princip inga privat finansierade vårdhem eller sjukhus i Sverige utan alla betalas av skattepengar. Så din jämförelse caridon blir lite fel. Jag kan svara ja på alla dina frågor och ändå anse att vården ej skall administreras av privata aktörer som skapar sina vinster av skattebetalarnas pengar. Detta då helhetssynen för samhället saknas med privata adminstratörer.
Låt säga att vi har två sjukhus med samma exakt samma driftkostnader, det ena "privat" det andra offentligt. De sysslar bara med höftledsoperationer. Det privata klarar av 1.000 st per tidsenhet det offentliga 750 st per tidsenhet. Till synes är det privata då mer effektivt. MEN om sjukskivningstiden efteråt är i snitt 100 dagar för det privata och 50 dagar det offentliga. Vilket är då det bästa för samhället?
Det "privata" kan fullkomligt strunta i det eftersom det skulle påverka vinsten med bättre eftervård. Jag säger inte att det är så här. Men frågan är inte så enkel som du försöker göra gällande caridon.

Skrivet av: Gester datum: december 4, 2006 12:22 EM

Ok då undrar jag var vi ska dra gränsen.
får företagen som bygger vårdcentralerna ha vinstintresse ?
får företagen som skapar och säljer läkemedel ha vinstintresse ?
får företagen som bygger medicinsk utrustning ha vinstintresse ?
Om du svarar ja på ngn av dessa frågor. vad är det som skiljer deras vinstintresse från ett företag som driver en vårdcentral ?

/C

Skrivet av: caridon datum: december 4, 2006 11:09 FM

Jag ser inte riktigt sambandet mellan privatiserad sjukvård och privatiserad äldrevård. Det är helt olika lagar (Hälso- och sjukvårdslagen för offentlig vård, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område för privat vård kontra Socialtjänstlagen som styr över kommunal äldrevård oavsett om den är offentlig eller privat) som styr där äldrevården fått stryka på foten (Ädelreformen). När det gäller den privata sjukvården styrs den lika hårt som den offentliga. Man kan tycka vad man vill om de ekonomiska vinsterna, men undersökningar som gjorts har visat att tillgängligheten och vården är bättre där än i den offentliga. De klagomål som jag hört om privat sjukvård kommer inte från patienter eller personal, utan från de med ideologiska protester. ;)

Skrivet av: Jontas datum: december 4, 2006 09:26 FM