« Official Thai Tsunami Information Center | Startsidan | Osäkra siffror över saknade »

1 januari 2005

A tragedy is an act of God.

Naturkatastrofer.
I en del länder säger de "an act of God".

Vad Gud har med saken att göra förstår jag inte.
Jordbävningar på havsbottnen kan orsaka vågor, tsunamis, som är små i öppen sjö men som reser sig på grunt vatten och kan nå en höjd av flera tiotal meter. En tsunamis orsakade Lissabons förstörelse 1755. Det var en tsunamis som orsakade denna stora katatastrof vi alla har hört och läst om nu i Asien.

Att jordbävningar på eller intill land kan orsaka stora tragedier finns många exempel på, förra året Iran där 25.000 människor dog. Kina drabbades 1976 i Tangshan öster om Peking av en jordbävning som tog 655.000 människors liv.

Långvarig torka. Översvämningar. Naturen är nyckfull. Svält, död och lidande är ofta resultatet av de flesta naturkatastrofer. Naturen kan knappas ställas till svars. Naturen är inte ond i sig. Om jag skulle dra det till sin spets är det väl i så fall Gud som är ond, eftersom många vill se det som en "an act of God".

Till naturkatastrofer måste även pandemier räknas som exempelvis spanska sjukan, en världsomfattande epidemi av influensa 1918–19 som beräknas ha vållat omkring 20 miljoner människors död. Dagens gissel med HIV och AIDS är ett annat exempel. Skillnaden mellan pandemier och naturkatastrofer är väl att när det gäller pandemier så kan vi skydda oss i viss mån, exempevis via vaccinering och att använda kondom.

Krig och terrordåd.
Människors ondska. An act of man.

Första och andra världskriget, konflikter inom länder som resulterar i inbördeskrig. Krig är något som funnits lika länge som människan funnits på jorden. Från stamkrig till världskrig.

Krig pågår ständigt runt omkring i världen. Krigshärdar blossar upp. De som drabbs värst är civilbefolkningen. Här drabbas de ofta i samma omfattning som vid naturkatastrofer. Men här finns alltid något/några som är ansvarig till deras lidande.

9/11 var ett dåd av islamistiska terrorister.
Bomben på Bali likaså.
En del kanske inte tycker att nedanstående
är exempel på terrordåd, men det tycker jag.
Japan ville inte kuva sig, men lite "overkill"
tycker jag att det var att spränga två atombomber.
Var det bara ett test för att se hur bomberna fungerade?

Över Hiroshima sprängde USA den 6:e augusti 1945 en atombomb. En uranbomb som lade 80–90 procent av Hiroshima i ruiner. Uppgiften om antalet omedelbart dödade varierar mellan 80.000 och 200.000. Många överlevande fick svåra strålskador som visade sig (ibland långt senare) i form av sjukdomar, missbildningar och dödsfall samt skador på arvsmassan hos de drabbade. En plutoniumbomb fälldes 9:e augusti 1945 över Nagasaki. Den ödelade drygt en tredjedel av staden och krävde cirka 40.000 dödsoffer.

// Annica Tiger

Annica Tiger januari 1, 2005 07:31 EM

Kommentarer

Hiroshima & Nagasaki var inte bara bokstavlig 'overkill' utan i mitt tycke rena krigsbrott. Det har i efterhand visat sig att USA:s ledning visste att Japan var på väg att ge upp. Givetvis måste man skynda sig så att den senaste leksaken kan testas i fält innan det blir för sent...

Mer info: www.doug-long.com

Skrivet av: Markku datum: januari 5, 2005 03:48 FM

Diskussionen om "act of God" handlar om mänsklighetens svaghet för att skapa mening av allt som händer. Jag tror inte saker i naturen sker med en inneboende mening utan det bara händer. Det eviga jagandet av mening gör oss inhumana många gånger.

Skrivet av: N|. datum: januari 2, 2005 02:55 EM

Enligt uppgift i SR:s ekosändningar så klarar Sverige av nationella kriser inom landet, som drabbar den egna befolkningen. Men vi saknar resurser att klara av internationella kriser som drabbar en mindre del av den egna befolkningen på andra sidan jordklotet. Var och en som beger sig på resa till andra sidan jordklotet borde väl förstå detta?

En naturkatastrof påminner oss alltid om ojämlikheter i världen. Även om döden är lika för alla drabbas fattiga överlevande alltid mycket hårdare än rika. För dem som kämpar för jämlikhet inom det egna landet väcks frågor om man inte borde koncentrera mer krafter på de stora rättvisefrågorna.
Om inte turistorterna drabbats skulle rapporteringen om tsunamin ha liknat det som berättades om de stora skalven i Kina - snabbt bortglömda av de flesta européer.
Inte ens reseförsäkringar och/eller vaccinationer hjälper i ett fall som detta med force majeure eg. "större makt", term som inom juridiken används för att ange sådana omständigheter som kan befria en part från att behöva fullgöra ett ingånget avtal. Force majeure kan även befria från skadeståndsansvar för sen eller felaktig prestation. Ett motsvarande uttryck i äldre svensk lagtext är "händelser de av högre hand komma" ( Act of God ). Med hänsyn till önskemålet att bättre precisera de ansvarsbefriande omständigheterna förses avtal ofta med force majeure- eller befrielseklausuler.

Denna naturkatastrof kan i människoliv enbart för Sveriges del vara i paritet med vad USA råkade ut för i samband med WTC 2001. Men mot naturkatastrofer ( Act of God ) kan man inte gå i krig som USA gjorde mot muslimska länder som ansågs ligga bakom angreppet mot WTC 2001.

Skrivet av: Eddie Vivenius datum: januari 2, 2005 02:18 EM

Joakim, Annica heter jag - inte Anna, men det var inte politik som var grundtanken.

An act of God. An act of man.

Jag ville dra paralleller mellan naturkatastrofer som händer och det vi människor gör, som i sin tur kan likna, ge samma effekter.

Det är alltid civilbefolkningen som drabbas.

Det finns många fler exempel, men jag valde bara ut några få.

Annica

Skrivet av: Annica Tiger datum: januari 2, 2005 05:01 FM

Jag tror fullt ut att de katastrofer och händelser runt om i världen som kräver liv är ett sätt för moder natur att upprätthålla en balans. Ett (grymt) sätt att gallra ut så att inte en möjlig överbefolkning bli alltför påverkande.

Skrivet av: Daniel Olovsson datum: januari 2, 2005 02:59 FM

Hej Anna,

jag förstår att du vill beskriva några snabba kopplingar mellan olika händelser som snabbt dödat människor. Men tiden är något människan skapat och vad tid är i betydelsen snabbt är ett resultat av det vi skapat.

En sekund att spränga över Japan. Många döda. En sekund att göra det igen. Många döda.

Du vet att det gränsar till politik att i detta sammanhand glömma av orsaken till att USA sprängde. Att Hitler tröttat världen med krig och DÖD i betydligt större omfattning. Och att Stalin dödat fler än någon annan på denna jord. Död är även politik över tiden.

Skrivet av: Joakim datum: januari 1, 2005 10:42 EM

Jinge: jag tror tänker på freddyblog - http://freddyblog.crossnet.se/

Skrivet av: Patrick datum: januari 1, 2005 09:49 EM

Jag läste i en svensk blogg att jordbävningen och kriget i Irak är ett tecken från gud. Jesus kommer att återuppstå inom kort..

Jag har letat efter den bloggen igen men jag lade inte den till mina favoriter tyvärr..

Så an act of god har bärighet även här i Sverige..

Skrivet av: Jinge datum: januari 1, 2005 09:12 EM

Ang terrorangrepp, så glöm inte de allierades bombningar av Dresden.

Skrivet av: Patrick datum: januari 1, 2005 08:54 EM

Amen.

Skrivet av: N|. datum: januari 1, 2005 08:16 EM