« Säljakt återupptas | Startsidan | Ischias och lite annat »

13 april 2004

Data mining

Den 26 mars skrev jag om att EU:s stats- och regeringschefer har antagit ett åtgärdsprogram mot terrorismen. En av punkterna är att genomföra är obligatorisk lagring av trafikdata från telefon- och datatrafik.

Tanken är att information ska lagras om vilka du ringer, vilka du mailar och vilka Internetsajter du besöker. Det lär bli enorma dataflöden. Med hjälp av avancerade programvaror kan intressant information (för den som letar efter den) utvinnas ur dessa enorma mängder rådata. Detta kallas för "data mining", det vill säga data-gruvdrift.

Polis och andra myndigheter kan analysera "elektroniska fotspår" i sin jakt på terrorister och andra brottslingar. Lovärt, kanske en del tycker. Jag tyckte förut att har man rent mjöl i påsen, så....men jag börjar bli mer och mer osäker vad jag själv tycker längre. Ju mer jag läser om det, desto olustigare börjar det kännas.

I Big Brother Bulletinen Nr 5, 2004 så tas detta ämne upp. Risken finns att svarta listor kommer att förekomma. Där du, av misstag, kan råka hamna om du besöker fel hemsida eller råkar ringa fel nummer någon gång. Vem vet vilka kriterier som krävs för att hamna på en eventuell svart lista?

Att hamna på svarta listan, utan att veta varför och inte kanske veta alls att man finns där, skulle teoretiskt kunna skapa problem för den enskilde. Problem att boka flyg. Inresetillstånd nekas. Jobb som söks, men aldrig fås och så vidare.

// Annica Tiger

Annica Tiger april 13, 2004 01:05 EM

Kommentarer

Boken 1984 kanske skulle ha hetat 2004?

Skrivet av: Jontas datum: april 13, 2004 03:46 EM