« Tidsfråga | Startsidan | Köpa en examen »

10 mars 2004

Inte skyddsvärd

Jag har ju ofta skrivit om att åklagare och polis lägger ned förundersökningar slentrianmässigt. Mina antaganden har stärkts ytterligare efter att ha läst DN Debatt nu på morgonen.

Birger Jarl instiftade en kvinnofridslag som trädde i kraft i mitten på 1250-talet. Läget i Sverige när det gäller våldtäkter och annan kvinnofridskränkning är sämre, än vad det var på gamle Birger Jarls tid.

Blir du våldtagen, se för sjutton till att det sker på allmän plats med ett tio-tal vittnen eller att du själv är en så pass känd person att medierna tar upp fallet.

Om inte är risken mycket stor att inget händer, rent rättsligt, även om förövaren är känd och du själv kan påvisa, via läkarintyg, att en våldtäkt har skett. Bara ett fall av tio leder till åtal.

Citat ur debattartikeln:
-----
Situationen för våldtagna kvinnor i Sverige har aldrig varit så dålig som i dag. 95 av 100 kvinnor som gjort anmälan om våldtäkt får beskedet att deras ärende lagts ned. Av 67 anmälda våldtäkter i Stockholms city gick endast tre till åtal. Den offentliga statistiken på området är helfalsk, visar undersökningar som letts av Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet. Orsaken till den låga uppklarningen av våldtäktsbrott är att de utsatta kvinnorna möts av en grundläggande misstro och skepticism. Polis och åklagare utgår från att de allra flesta anmälningarna är falska, skriver han.
-----

Oftast görs ingen utredning. Bara det är underligt. Vem vill frivilligt göra en polisanmälan för våldtäkt, utan att ha blivit utsatt för en sådan? Med tanke på efterföljande konsekvenser, rättens frågor (om det nu går så långt) om hur man var klädd, hur man uppträdde, vad man har för sexliv och andra närgågna frågor.

Går det så långt att det ändå blir en förundersökning och den misstänkte mannen kommer med en samtyckesinvändning - att kvinnan var med på att ha samlag med honom - läggs ofta förundersökningen ned.

Därimellan dessa två ytterligheter finns många fall av förundersökningar som läggs ned då polisen anser att kvinnan brister i trovärdighet eller inte anses skyddsvärd.

Jag reagerade starkt på ordet skyddsvärd, vilket på klarspråk är samma sak som att kvinnan får skylla sig själv. Lever vi i år 2004 eller?

// Annica Tiger

Annica Tiger mars 10, 2004 09:22 FM

Kommentarer