« november 15, 2004 | Startsidan | november 17, 2004 »

16 november 2004

Dödshot på Internet

En webbsida uppmanar till mord på homosexuella. På sidan presenteras 138 öppet homo- och bisexuella kända svenskar med namn. Dödshoten rättfärdigas med bibelcitat.

Nej, jag tänker inte länka till sidan eller lägga ut urlen olänkad, men jag kan illustrera hoten och bibelcitaten. Det är sjukt, det finns inget annat uttryck för detta. Unket att försöka rättfärdiga sina handlingar med en hoper gamla mossiga bibelcitat. Det är en skymf mot dem som är kristna, i ordets riktiga bemärkelse, förutom alla de som hängs ut..

// Annica Tiger

SODOMITERNA

Vi här här valt att lägga upp de personer om valt att gå ut som offentliga personer, deras läggning och etniska bakrund är redan välkända. Vi har bara sammanfört dessa vedervärdiga läggningar med personer som har satans blod rinnande i sina ådror på en och samma sida för en lättare överskådning om vilka styggelser som egentligen "roar och styr" Moder Svea.

3 MOSEBOK 18:22
Du skall inte ligga med en man som med en kvinna, det är en styggelse.

3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en person av manligt kön liksom man ligger med en kvinna, har de gjort något avskyvärt. De skall ovillkorligen dödas. Deras eget blod är över dem.

Romarna 1:24-27
Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra… de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen… Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män.

Judas brev vers 7
Tänk också på Sodom och Gommora och deras grannstäder som... bedrev otukt och onaturligt umgänge: de straffades med evig eld och är ett varnande exempel.

5 Mos 22:5
En kvinna skall inte bära vad som hör till en man, inte heller skall en man sätta på sig kvinnokläder. Ty var och en som gör så är en styggelse för Herren [YHVH] din Gud.

Annica Tiger 3:58 EM | Google

Med husbondens röst

För er som bor i Göteborg eller har vägarna förbi där den 22 november kanske detta kan vara intressant?

Mer info finner du här.

// Annica Tiger

Förbundet djurens rätt och Kvinno- och tjejjouren ADA har bjudit in Carin Holmberg för att tala om sin studie "Med husbondens röst". Carin Holmberg är sociolog och verksam vid Centrum för genusforskning vid Stockholms universitet. Hon har genomfört en studie om våld i misshandelsrelationer och kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur. Det är utifrån denna studie som hon kommer att prata.

Var: Stadsbibliotekets Hörsal, Göteborg
När: 22 november kl 19.00

Annica Tiger 12:44 EM | Google

Kill them all

Nu har det hänt igen. Det som inte får hända. En fotograf var med när en obeväpnad irakier kallblodigt sköts ned, när han och andra låg utslagna och sårade i en moské. Krig är smutsigt. Men krig har vissa spelregler, som i alla fall moderna länder ansluter sig till. Att skjuta sårade obeväpnade män bryter mot alla regler i regelboken. Att terrorister inte följer reglerna är ingen ursäkt. Det är ju bland annat därför de kallas terrorister.

Detta kommer I N T E att förbättra relationerna mellan ockupationsmakten (ja, för det måste nog USA fortfarande anses vara) och folket i Irak. Denna händelse kommer bara att ge näring åt de extrema fundamentalisterna i landet och i andra länder. Den sittande interimsregeringen (som i mångt och mycket är USA:s nickedockor) lär inte få det lättare att göra sig hörd och accepterad bland sina landsmän. Statsterrorism och terrorism utförd av extrema fundamentalister är i mångt och mycket jämförbart.

Denna händelse var så onödig. Men jag tror det beror på att de soldater som nu sänds till Irak inte är motiverade för sin uppgift. Frågan är om de ens är riktigt utbildade inför sin uppgift. Det är unga pojkar och flickor som ännu inte ens är torra bakom öronen. Reportage jag har sett har gett vid handen att en del tycks tro att det är en lek (musik på högsta volym i hörlurarna med låtar typ "Kill them all" under tiden de skjuter på allt som rör sig), eller så maskerar de sin rädsla på detta sätt. Rädsla kan göra mycket med oss människor. Rädsla kan få oss att begå illdåd vi aldrig ens skulle kunna tänka oss att utföra annars. Men det är ingen ursäkt för denna händelse.

USA har fått sitt andra Vietnam.
Tack vare Bush och hans hökar.
Kriget startades på falska premisser.
USA:s roll är inte längre trovärdig.
Men det USA har startat upp,
får de nu slutföra.
Men rättning i leden behövs.
Fler liknande incidenter som detta
lär inte vara rätt väg att gå.

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:42 FM | Google

Bidra till en bok?

Gunilla Etsare har för avsikt att skriva en bok om orättvisor och dumheter. Alla, både män och kvinnor omfattas av hennes upprop nedan. Så om ni känner er manad, läs uppropet och maila henne.

Om inte kanske det kan vara ett nyttigt experiment för sin egen del att sätta ned på pränt under en vecka händelser i sin närhet som inte känns okey.

Marina har även denna uppmaning och jag tyckte idén var så intressant att jag kontaktade Gunilla och frågade om även jag lägga ut uppropet.

Det kan om inte annat kanske leda till eftertanke och kanske en ny syn på små irriterande händelser i sin omvärld. Alla dessa små dumheter som är som droppar som urholkar stenen.

// Annica Tiger

---------------------------

UPPROP

Att sexuella trakasserier, härskartekniker och förutfattade meningar utefter kön förekommer överallt vet vi även om vi inte alltid väljer att se det. Att det dessutom är svårt att komma åt eftersom det väldigt ofta handlar om små subtila kommentarer, "skämt" och så kallat "allmänt vetande" gör inte saken lättare.

Det är därför jag behöver din hjälp att visa upp hur det ser ut i vardagen för så många människor genom en "kommentardagbok", där du skriver ner de exempel på stereotyper, härskartekniker, sexuella trakasserier, eller övriga könsmäktiga kommentarer som du noterar under veckan.

Nästa vecka från måndag den 15:e till söndag den 21 november har jag valt som insamlingsvecka ­och under den perioden behöver jag få så många som möjligt att bidra. Tanken är sedan att materialet ska samlas ihop och publiceras i bokform ­ detta för att visa hur många beska droppar vi omges av i vår vardag, på jobbet, i Sverige, en ordinär vecka i november 2004.

Våra vardagssituationer är givetvis olika för oss alla ­ därför kan innehållet i dagböckerna variera från ingenting till massor. Och då får det vara så. Både arbete, hem, fritid, skola/dagis och övriga sociala sammanhang är av intresse.

Projektet är helt ideellt och är politiskt, religiöst och etniskt oberoende och gäller både män och kvinnor.

Du behöver inte ha agerat i den nedtecknade situationen, endast noterat den. Du bör byta namn på de som det handlar om, vi ska inte bedriva häxjakt. Det viktiga är att just det du upplever som obehagligt, dumt och orättvist ska få synas. För ju fler vi är som visar vår vardag, desto kraftigare genomslag kan vi få.

Gör så här:
Lyssna noga och notera de händelser du noterar som du känner dig obekväm med, tex nedsättande skämt, diskriminering, mobbning, härskartekniker eller tillskrivna egenskaper efter kön under veckan. Notera datum, situation (lunch med kollegor, i trapphallen med grannen, på dagis mm) och aktörer. Skriv aldrig riktiga namn. Skriv ned så fort du hinner så du minns tydligast.

Maila din bok till: minbok@etsare.com så fort du kan efter veckans slut.

Skriv vilken signatur du vill ha under "din" dagbok om den kommer med - du ska självfallet få vara anonym om du vill.

Ditt bidrag kommer hanteras med respekt och varsamhet av en mycket liten utvald skara människor. Det går inte att lova att just ditt bidrag kommer med och garantier för att det blir en kioskvältare finns inte men det är definitivt värt ett försök för att synliggöra de många individuella upplevelserna. Och till det behövers allas hjälp, ju fler "kommentardagböcker" som kommer in ­ desto bättre.

Iallafall så har jag ruttnat på allt man ska behöva "ta".

...och det är helt i sin ordning att man inte lyckas skriva ner allt - men små bidrag är också värdefulla! Fast bäst ändå vore om vi sluppit göra detta projekt, om vi alla behandlade varandra med respekt.

Annica Tiger 6:18 FM | Google