« Med husbondens röst | Startsidan | Djurförsök »

16 november 2004

Dödshot på Internet

En webbsida uppmanar till mord på homosexuella. På sidan presenteras 138 öppet homo- och bisexuella kända svenskar med namn. Dödshoten rättfärdigas med bibelcitat.

Nej, jag tänker inte länka till sidan eller lägga ut urlen olänkad, men jag kan illustrera hoten och bibelcitaten. Det är sjukt, det finns inget annat uttryck för detta. Unket att försöka rättfärdiga sina handlingar med en hoper gamla mossiga bibelcitat. Det är en skymf mot dem som är kristna, i ordets riktiga bemärkelse, förutom alla de som hängs ut..

// Annica Tiger

SODOMITERNA

Vi här här valt att lägga upp de personer om valt att gå ut som offentliga personer, deras läggning och etniska bakrund är redan välkända. Vi har bara sammanfört dessa vedervärdiga läggningar med personer som har satans blod rinnande i sina ådror på en och samma sida för en lättare överskådning om vilka styggelser som egentligen "roar och styr" Moder Svea.

3 MOSEBOK 18:22
Du skall inte ligga med en man som med en kvinna, det är en styggelse.

3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en person av manligt kön liksom man ligger med en kvinna, har de gjort något avskyvärt. De skall ovillkorligen dödas. Deras eget blod är över dem.

Romarna 1:24-27
Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra… de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen… Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män.

Judas brev vers 7
Tänk också på Sodom och Gommora och deras grannstäder som... bedrev otukt och onaturligt umgänge: de straffades med evig eld och är ett varnande exempel.

5 Mos 22:5
En kvinna skall inte bära vad som hör till en man, inte heller skall en man sätta på sig kvinnokläder. Ty var och en som gör så är en styggelse för Herren [YHVH] din Gud.

Annica Tiger november 16, 2004 3:58 EM