« november 7, 2004 | Startsidan | november 9, 2004 »

8 november 2004

Manlig förtur till dagisjobb

Kvotering är en känslig fråga. Normalt sett tycker jag att kvotering är en företeelse som egentligen inte skulle behövas. Men verkligheten ger vid handen att vi inte lever i den bästa av alla världar.

Mindre än sju procent av de 2.650 personer som arbetar på Malmös förskolor är män och jag misstänker att det inte ser bättre ut på andra håll i landet. Därför tycker jag att i detta fall verkar vara en vettig lösning, manlig förtur till dagisjobb.

Det behövs fler män som arbetar "på golvet" inom vård- och omsorg. Lärarförbundets ordförande menar att det i stället är höjd lön och bättre arbetsvillkor som kan locka männen till förskolan. Fine! Så har det låtit i allt för många år nu och inget har hänt. Vad har lärarförbundet gjort åt saken under alla dessa år undrar jag stillsamt?

Fortfarande anses det som ett kvinnoyrke att arbeta med vård- och omsorg. Kvinnoyrken är av hävd sämre betalt och har ofta sämre arbetsvillkor. Varför kan kanske en och annan undra över. Jag har inget svar på den frågan, mer än att jag tror att förändringarnas vindar skulle blåsa betydligt hårdare om det varit mer män som jobbade där, redan nu. Det får tolkas valfritt.

Barn behöver manliga förebilder på förskola, dagis och i skolan. Möter inte barnen några manliga förebilder inom så kallade "kvinnoyrken" ger det inte nästa generation några som helst impulser till att förändra sakernas tillstånd, utan rådande situation cementeras, såsom det gjort hitintills.

// Annica Tiger

Annica Tiger 3:13 EM | Google

Lögnanalysprogram

Teknikens landvinningar går framåt, eller bakåt kan jag i alla fall tycka ibland. Nu finns det en programvara Layered Voice Analysis som säges kunna avslöja om en person ljuger enbart genom att analysera rösten. Det låter verkligen lite som storebror ser dig. Den personliga integriteten verkar urholkas mer och mer.

Det är det israeliska företaget Nemesysco som utvecklat programvaran. Den anses vara mer tillförlitlig än den traditionella lögndetektorn som används i bland annat USA. Svenska forskare är dock kritiska, deras tester visade på att resultatet slog fel i tjugo procent.

Programvaran kopplas ihop med telefonsystemet och på bildskärmen analyseras rösten av den som exempelvis ska anmäla en stöld till försäkringsbolaget och handläggaren kan i realtid se om anmälarens röst indikerar på att osanningar framförs. Tyska Allianz AG och schweiska Zürich Financial Services inledde tester av Nemesyscos av denna lögnanalysprogramvara våren 2004.

I framtiden kan scenariot bli att om du söker jobb och talar med den potentiella arbetsgivaren så kan denna via denna programvara tolka huruvida du verkar vara trovärdig eller inte när du anger tidigare anställningar, meriter och referenser.

En tanke som slår mig direkt är hur reagerar programmet på de människor som stammar, har talsvårigheter, är lite blyga och osäkra, men ändå har rent mjöl i påsen? De människor som är meningen att programvaran ska detektera, lär inte de alltid ligga steget före? Är de så förslagna att de vill lura systemet är jag övertygad om att de på ett eller annat sätt kommer att kunna göra det.

Det finns en liknande variant som är avsett för hemmabruk, The Love Detector. Jag vet inte vad jag ska säga. Vem skulle vilja installera denna programvara i sin dator och på sin telefon hemma? Vad har vanlig normal gammeldags tillit tagit vägen?

Källa: Big Brother Bulletin. Nr 14, 2004

// Annica Tiger

Annica Tiger 10:10 FM | Google

Blandade funderingar

Två stycken döda spädbarn hittade inom en radie på fem kilometer och inom drygt två års tid. En osannolik statistik.

Anna Johansson-Visborg vrider sig nog i sin grav. Stiftelsen Anna Johansson-Visborg äger fem fastigheter med tillsammans 420 hyresrätter innanför tullarna i Stockholm. Enligt stadgarna ska stiftelsen ordna lägenheter för "behövande ensamstående personer eller familjer" med rabatterad hyra. Grundarens önskemål var att behövande kvinnor skulle få en rimlig bostad. Men lägenheterna har i stor utsträckning gått till facktoppar, politiker, styrelseledamöter och deras barn, huvudmannen för stiftelsen är Livsmedelsarbetareförbundets avdelning 4.

Nu är det undantagstillstånd i Irak. Islamistiska terrorister (kan man kalla dem något annat – motståndsmän låter som de agerar för något positivt, likt motståndsmannen gjorde under andra världskriget) har dödat mellan 50 och 60 personer från den USA-ledda ockupationsmakten, främst är det poliser som drabbas men även civila, under helgen. Inbördeskrig på väg i stor skala?

// Annica Tige

Annica Tiger 6:32 FM | Google