« Lögnanalysprogram | Startsidan | Sverige bryter mot FN-stadga »

8 november 2004

Manlig förtur till dagisjobb

Kvotering är en känslig fråga. Normalt sett tycker jag att kvotering är en företeelse som egentligen inte skulle behövas. Men verkligheten ger vid handen att vi inte lever i den bästa av alla världar.

Mindre än sju procent av de 2.650 personer som arbetar på Malmös förskolor är män och jag misstänker att det inte ser bättre ut på andra håll i landet. Därför tycker jag att i detta fall verkar vara en vettig lösning, manlig förtur till dagisjobb.

Det behövs fler män som arbetar "på golvet" inom vård- och omsorg. Lärarförbundets ordförande menar att det i stället är höjd lön och bättre arbetsvillkor som kan locka männen till förskolan. Fine! Så har det låtit i allt för många år nu och inget har hänt. Vad har lärarförbundet gjort åt saken under alla dessa år undrar jag stillsamt?

Fortfarande anses det som ett kvinnoyrke att arbeta med vård- och omsorg. Kvinnoyrken är av hävd sämre betalt och har ofta sämre arbetsvillkor. Varför kan kanske en och annan undra över. Jag har inget svar på den frågan, mer än att jag tror att förändringarnas vindar skulle blåsa betydligt hårdare om det varit mer män som jobbade där, redan nu. Det får tolkas valfritt.

Barn behöver manliga förebilder på förskola, dagis och i skolan. Möter inte barnen några manliga förebilder inom så kallade "kvinnoyrken" ger det inte nästa generation några som helst impulser till att förändra sakernas tillstånd, utan rådande situation cementeras, såsom det gjort hitintills.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 8, 2004 3:13 EM