« Manlig förtur till dagisjobb | Startsidan | Mydoom »

9 november 2004

Sverige bryter mot FN-stadga

I länder som Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Tyskland, Italien, Frankrike, England, Wales, Kanada och Australien döms inte utvecklingsstörda till fängelse, enligt Svd. Men i Sverige döms de till fängelse.

Nu avses inte psykiskt störda eller psykiskt sjuka utan det handlar om människor som har en låg IQ – vilket är ett konstant tillstånd – vilket enkelt kontrolleras via ett IQ-test och en psykologutredning. Människor som har en lägre IQ än 70 anses vara utvecklingsstörda.

En lindrig utvecklingsstörning med IQ mellan 50-70 ger en 7-12-årings mogenhetsgrad och en måttlig utvecklingsstörning mellan IQ 35-50 ger en 4-7-årings mogenhetsgrad. Vi dömer inte barn till fängelse, men människor med mogenhetsgrad som barn låser vi in. Jag kan bara ana hur dessa människor kan komma att utnyttjas av medfångarna med normal IQ.

Ur FN:s minimiregler för behandling av fångar antagen i Genéve 1955:
Fångar som är "mentalt abnorma" ska hållas under observation och behandlas vid speciella institutioner under medicinsk ledning.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 9, 2004 6:45 FM