« november 17, 2004 | Startsidan | november 19, 2004 »

18 november 2004

PJ :(

En av Sveriges tio viktigaste bloggar kritiseras.

JK gillar inte PJ.

Linda Skugge gillar inte heller PJ.
Varför börjar inte Linda Skugge blogga?

Jag antar att PJ får betalt för att skriva sin blogg.
Varför inte pröjsa Linda Skugge för att skriva en blogg?
Expressen...ta det som ett tips!

// Annica Tiger

Annica Tiger 4:32 EM | Google

Tomtens verkstad

I Tomtens verkstad är det full rulle.
Frasen "God Jul" kommer att fastna i Tomtens hals kanske?

// Annica Tiger

Annica Tiger 12:31 EM | Google

Folkomröstning.nu

Nätverket Folkomröstning.nu har samlat in 100.000 namnunderskrifter där de kräver en folkomröstning om EU:s nya grundlag.

EU:s stats- och regeringschefer skrev under den nya konstitutionen förra månaden. För att den ska träda i kraft krävs dock att den ratificeras av samtliga 25 medlemsländer, antingen genom folkomröstning eller genom beslut via parlament, eller som i Sverige i Riksdagen.

Varför får inte vi folkomrösta? Det är en hel del andra länder som ska folkomrösta om frågan, men inte vi. Är Göran Persson rädd att vi ska säga blankt nej och vågar därför inte låta en folkomröstning ske? Då kanske han riskerar en framtida karriär inom EU? Ibland får jag för mig att han mest ser till sina egna intressen.

Struntar Göran Persson totalt i att ett sådant här beslut borde ha en bred demokratisk förankring? Tycker han att vi medborgare inte behöver informeras i någon större utsträckning om vad EU:s nya grundlag kommer att innebära för gemene man i förlängningen?

Eller är det så att han inte ens själv har greppat det utan håller bara god min och skriver på för att göra de andra gubbarna glada i herrklubben EU? Han ser alltid ut som ett lyckligt barn i en godisaffär när han plåtas i samband med dem. Nej, nu var jag elak.

Ännu mer elak kanske jag är om jag säger att jag inte tror att det är speciellt många politiker som är så insatta i denna fråga att de törs, alternativt kan, ställa upp i en stor bred informationskampanj, likt den som försiggick folkomröstningen gällande EMU? Där satsade Ja-sidan enorma summor pengar och mycket energi till igen nytta. En stor prestigeförlust blev kontentan av det hela i och med att svenska folket röstade nej, tvärtemot vad alla trodde.

Jag saknar, oavsett om en folkomröstning kommer till stånd, en bred offentlig debatt om konstitutionsförslaget. Denna uteblivna debattlusta från våra makthavares sida gör att jag anar ugglor i mossen.

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:51 FM | Google