« september 4, 2004 | Startsidan | september 6, 2004 »

5 september 2004

Finnkampsmassaker

Detta var den roligaste finnkamp jag någonsin tittat på. Ska jag vara ärlig beror det på att det faktiskt är den första finnkampen jag överhuvudtaget sett från start till slut. Vadan detta nyvaknade intresse? Våra underbara stjärnskott inom friidrotten såklart, annars skulle jag nog inte ha kikat på spektaklet. Det var en total massaker av finnarna, både de kvinnliga och manliga svenska friidrottarna var suveräna.

Jag tror att jag behövde lite mental semester och det har jag fått nu i helgen genom att agera soffpotatis. Vi har suttit och hejat, skrattat och tjoat framför TV:n. Allt annat har varit bortglömt. Men det finns kvar....det märkte jag när jag nu läste tidningarna. Men ibland måste man få vara bara sig själv närmast.

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:12 EM | Google

Lättnader i PUL

En utredning har föreslagit lättnader i PUL. Tanken är att vanlig löpande text ska undantas från de flesta av PUL:s hanteringsregler, men en missbruksregel ska införas; om någon förtalas, förföljs eller skandaliseras så ska lättnaderna i PUL inte gälla.

Datainspektionen befarar att de kommer att få mycket att göra. Men de är tillsynsmyndighet och ska hantera missbruk av PUL och inte bara slentrianmässigt skriva av anmälningar och hänvisa till Ramsbro-domen. Datainspektion knorrar över att lagstiftaren i förslaget om lättnader i PUL via missbruksregeln har överlämnat till Datainspektionen att avgöra vad som är tillåtet eller inte när det gäller Internetpubliceringar. Men eftersom Datainspektionen är den enda myndighet som människor, som upplever att deras integritet kränks på nätet, kan vända sig till är det väl minst sagt rimligt att Datainspektionen hanterar dessa anmälningar på ett korrekt sätt. Om de vill undandra sig ansvaret så innebär det att att dessa ärenden i fortsättningen faller mellan två stolar – rakt ut i tomma intet.

I Ramsbrodomen slog Högsta domstolen fast att personuppgiftslagens undantag för "uteslutande journalistiska ändamål" ska omfatta alla medborgare. Inte enbart yrkesverksamma journalister vid grundlagskyddade medier. Därmed ska det stå var och en fritt att på nätet "informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten". Likaså att publicera namn och andra personuppgifter på nätet, utan att hamna i konflikt med PUL. Det gäller även "sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör".

Räcker det att skriva på första sidan att en hemsida har ett journalistiskt syfte? Räcker det att skriva att hemsidans syfte är att föra debatt om en viktig samhällsfråga? Vem avgör vad som är journalistiskt syfte? Vem avgör om det är en debatt som förs om en viktig samhällsfråga? Vart går gränsen för när innehållet inte längre informerar, utövar kritik och väcker debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten? Vem avgör när denna gräns är nådd? Vem avgör att åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör inte kränker den personliga integriteten? Vem avgör när syftet med hemsidan egentligen är något helt annat?

För i många fall är syftet något helt annat med en del hemsidor än att informera, utöva kritik och väcka debatt och den problematiken går inte att komma undan. Att publicera en hemsida kräver bara några musklick och vederbörande kan därmed snabbt och till en obetydlig kostnad nå ut till ett i princip obegränsat antal personer i hela världen. Förutsättningar finns därmed på ett helt annat sätt än tidigare innan Internet fanns att bedriva målmedvetna och effektiva personangreppskampanjer, vars enda syfte är att kränka någon eller några och frånta dem deras heder och ära. Konsekvenserna av en dylik kampanj på Internet kan därmed i många fall bli förödande för de som blir utsatta för detta. Lagstiftningen hänger inte riktigt med här.

Tendensen att göra hemsidor som medvetet kränker andra människors integritet har ökat. Detta är ett problem som kommer att växa och om inget görs kommer Internet att bli ett elektroniskt Vilda Västern. Blir du osams med din förra partner? Häng ut henne/honom via bilder på Internet med glåpord och kränkande kommentarer. Vårdnadstvister luftas offentligt på nätet och ingen tycks tänka på att barnens integritet därmed också kränks samtidigt med den förälder som utsätts för detta. Människor som lever med skyddad identitet hängs ut. Blir du osams med någon på nätet, häng ut den personen på anslagstavlor och andra forum, på e-postlistor och på hemsidor med namn och bild samt uppdiktade lögner. Blir du felbehandlad, häng ut doktorn med bild, hemadress och telefonnummer. Har den lokala politikern tagit ett beslut som inte faller dig på läppen är det bara att göra en hemsida som hudflänger politiken i sin yrkesroll och även som privatperson. Pedofiler eller påstådda pedofiler hängs ut med bild och personuppgifter på hemsidor och ingen hänsyn tas till om de ens är dömda för de brott de anklagas för.

När det gäller yrkesverksamma journalister finns det en pressetik som följs strikt av de flesta seriösa journalister. Det är Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Utbildningsradion AB och Radioutgivarföreningen som har tagit fram denna pressetik. Den som anser sig vara illa behandlad, kränkt eller omskriven på ett felaktigt sätt kan vända sig till Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd bedömer pressetiska frågor. TV och radio har en liknande instans som kallas Granskningsnämnden.

Pressetiken kräver att man som yrkesverksam journalist ska ge korrekta och allsidiga nyheter. Sakuppgifter ska kontrolleras. Läsaren ska beredas möjlighet att kunna se skillnad på faktaredovisning och kommentarer. Bemötanden och andra genmälen ska publiceras. Felaktiga uppgifter ska redovisas genom rättelser. Den personliga integriteten ska respekteras. Man ska vara sparsam med bilder. Man ska höra bägge sidor. En person, som utpekas som misstänkt, ska alltid betraktas som oskyldig om inte fällande dom föreligger. Man ska vara försiktig med namn. Detta var bara kort en översikt av vad en yrkesverksam journalist har att ta hänsyn till.

När det gäller s.k. journalistisk utövad av icke yrkesverksamma "journalister" och som omfattas av undantaget i Ramsbrodomen finns inte liknande regler/lagar. När det gäller icke yrkesverksam "journalistik", vilket vem som helst kan hävda att de har utfört numera på vilken hemsida som helst på Internet (hårt draget), finns inga nämnder, ombudsmän och eller andra instanser att vända sig till, förutom då Datainspektionen, som numera tolkar Ramsbrodomen väldigt generöst. Visst lär de få mer ärenden att hantera om de inte slentrianmässigt hänvisar till Ramsbro-domen. Men då får de väl ges resurser att hantera detta. För i grund och botten är det väl mer viktigt att människor får hjälp och att journalistisk verksamhet på nätet sätts under lupp vid missbruk och att begreppet god publicistisk sed även införs på hemsidor?

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:32 FM | Google