« december 21, 2005 | Startsidan | december 23, 2005 »

22 december 2005

Tematidning om Kvinnofrid

Tematidning om Kvinnofrid 29 december som medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet. Jag brukar inte köpa den tidningen, men jag får väl göra ett undantag.

I vårt polisiära arbete med det familjerelaterade våldet accepterar vi inga förmildrande omständigheter. Det finns ingen anledning för någon att tolerera att bli utsatt för våld. Vi jobbar gemensamt med sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer för att nolltoleransen ska gälla bland oss alla, män, kvinnor och barn, oavsett ursprung eller bakgrund. Om vi hjälps åt blir det lättare, skriver länspolismästare Carin Götblad inledningsvis.

Eftersom det är länskriminalpolisen som jobbat med bilagan tror jag att den kommer att tas på allvar. Ingen lär väl i alla fall polisanmäla polisen eller anklaga dem för att fara med osanning :)? Hade exempelvis en kvinnlig forskare eller representanter från Operation Kvinnofrid skrivit en dito bilaga hade de med all sannolikhet inte tagits på allvar. Så är det. Tyvärr. Så fungerar det fortfarande i vårt samhälle. Vissa röster väger tyngre. Basröster till exempel.

Målsättningen med bilagan är:
Att uppmärksamma läsare på den samhällsproblematik som det familjerelaterade våldet innebär och ta ställning mot våldet.

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:06 FM | Google

Strokeförbundet

Jag skrev ju om kedjebrevet häromdagen gällande stroke.

Strokeförbundet kommenterar det på sin hemsida.

Deras kommentarer är:

De vanligaste tecknen på stroke är följande:
Känselnedsättning eller domning i ena kroppshalvan och/eller i ena
ansiktshalvan.
Halvsidig förlamning
Synrubbningar i form av synnedsättning, synfältsbortfall, en plötslig blindhet på
ett öga
Tal- och språkrubbningar, dvs svårigheter att tala eller förstå talat språk eller
att läsa och skriva.
Sluddrande eller otydligt tal
Balanssvårigheter
Svårigheter att styra/koordinera rörelserna
Blixtrande huvudvärk
Stroke kommer ofta utan förvarning!
Om något eller några av dessa symtom plötsligt uppstår ring genast 112!

De, om några, borde veta tycker jag.
Jag måste fråga en släkting hur han upplevde när han fick sin stroke. Han klarade sig i alla fall från bestående men. Jag tror nog att det kan vara ganska individuellt. Det är som hjärtattacker, som en del inte ens märker att de drabbats av utan söker för lite luddiga symptom. Sjukvården uppmärksammar inte att det gäller en hjärtattack utan skickar hem patienten med anmodan att ta en Albyl eller liknande och vila lite. Vilan kan bli bestående, det vill säga patienten dör.

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:56 FM | Google