« Strokeförbundet | Startsidan | Inga julkort i år »

22 december 2005

Tematidning om Kvinnofrid

Tematidning om Kvinnofrid 29 december som medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet. Jag brukar inte köpa den tidningen, men jag får väl göra ett undantag.

I vårt polisiära arbete med det familjerelaterade våldet accepterar vi inga förmildrande omständigheter. Det finns ingen anledning för någon att tolerera att bli utsatt för våld. Vi jobbar gemensamt med sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer för att nolltoleransen ska gälla bland oss alla, män, kvinnor och barn, oavsett ursprung eller bakgrund. Om vi hjälps åt blir det lättare, skriver länspolismästare Carin Götblad inledningsvis.

Eftersom det är länskriminalpolisen som jobbat med bilagan tror jag att den kommer att tas på allvar. Ingen lär väl i alla fall polisanmäla polisen eller anklaga dem för att fara med osanning :)? Hade exempelvis en kvinnlig forskare eller representanter från Operation Kvinnofrid skrivit en dito bilaga hade de med all sannolikhet inte tagits på allvar. Så är det. Tyvärr. Så fungerar det fortfarande i vårt samhälle. Vissa röster väger tyngre. Basröster till exempel.

Målsättningen med bilagan är:
Att uppmärksamma läsare på den samhällsproblematik som det familjerelaterade våldet innebär och ta ställning mot våldet.

// Annica Tiger

Annica Tiger december 22, 2005 8:06 FM