« Lilla bönboken | Startsidan | Tematidning om Kvinnofrid »

22 december 2005

Strokeförbundet

Jag skrev ju om kedjebrevet häromdagen gällande stroke.

Strokeförbundet kommenterar det på sin hemsida.

Deras kommentarer är:

De vanligaste tecknen på stroke är följande:
Känselnedsättning eller domning i ena kroppshalvan och/eller i ena
ansiktshalvan.
Halvsidig förlamning
Synrubbningar i form av synnedsättning, synfältsbortfall, en plötslig blindhet på
ett öga
Tal- och språkrubbningar, dvs svårigheter att tala eller förstå talat språk eller
att läsa och skriva.
Sluddrande eller otydligt tal
Balanssvårigheter
Svårigheter att styra/koordinera rörelserna
Blixtrande huvudvärk
Stroke kommer ofta utan förvarning!
Om något eller några av dessa symtom plötsligt uppstår ring genast 112!

De, om några, borde veta tycker jag.
Jag måste fråga en släkting hur han upplevde när han fick sin stroke. Han klarade sig i alla fall från bestående men. Jag tror nog att det kan vara ganska individuellt. Det är som hjärtattacker, som en del inte ens märker att de drabbats av utan söker för lite luddiga symptom. Sjukvården uppmärksammar inte att det gäller en hjärtattack utan skickar hem patienten med anmodan att ta en Albyl eller liknande och vila lite. Vilan kan bli bestående, det vill säga patienten dör.

// Annica Tiger

Annica Tiger december 22, 2005 5:56 FM