« februari 2, 2005 | Startsidan | februari 4, 2005 »

3 februari 2005

Tillit till IT

Jag fick en inbjudan till en hearing om rapporten Tillit till IT – en studie av förutsättningarna att öka tilliten till IT och Internet. Jag var där i förmiddags och det var intressant. Jag fick många nya ansikten bakom flera mailadresser och olika myndighetsutövare.

Det handlade både om mjuka och hårda frågor. De rent tekniska frågorna lämnar jag därhän, utan jag tänkte bara kommentera några mjuka frågor som jag personligen tycker är viktiga.

* Satsning på utbildning av barn och ungdomar i hur man surfar säkrare, nätetikett och källkritik etc. Detta sker lämpligen i skolans regi, men det framkom att lärarna behöver nog bättre utbildning för att hantera denna bit. Men visst är det viktigt. Föräldrarna har ett ansvar, men skolan borde även ha ett ansvar här.

* En annan punkt var, vilken tillhör de mer tekniska aspekterna, är att rutiner införs för inloggning på skolor, bibliotek och motsvarande för att säkerställa att den som är ute och surfar kan "identifieras" vid eventuella abuseärenden eller brottsliga handlingar. Det talades elektronisk identifiering och signaturer, ett ypperligt hjälpmedel även här.

* Ett förslag finns att kraftsamla polis- och åklagarresurser under 2-3 års tid för att utreda och lagföra IT-brott. Skapa rättspraxis, samt täpp till eventuella luckor i nuvarande lagstiftning. Fokus på uppenbara bedrägerier typ kontokort, modemkapning men också på andra områden som förtal och mobbning på nätet.

* Tillsätt en InternetOmbudsman (IO) med uppgift bland annat att säkra att "god publicistisk sed" på Internet upprätthålls. Detta kan ske i samverkan med branschens aktörer och verka för att "nätetiketten" preciseras och följs, som det är nu finns inga riktlinjer för ISParna att följa, det blir lite mer av godtycke över det hela. En IO ska även kunna bistå medborgarna med information och kunna driva juridiska processer i viktiga principiella frågor. TV har sin Granskningsnämnd och pressen har PO och PON. Internet är ett stort media och har ingen som helst motsvarighet.

En representant från Lunarstorm var där och fick frågan hur många ungdomar som loggar in varje dag. Det var en svindlande summa som uppgavs, varav jag inte kunde underlåta att kommentera:
– Hur många av dem är vuxna män?
Jag hörde att killen från Rikspolisstyrelsen, som satt bakom mig, var inne på samma linje :).

(Lunarstorm är en av de få liknande aktörer som verkligen tar denna problematik på allvar för övrigt med pedofiler som surfar och försöker etablera kontakt med ungdomar.)

Jag hoppas att det inte bara leder till en massa snack, utan nu vill jag se lite verkstad också. Internet är en spegel av samhället, men tyvärr förstår inte alla det, ens när vi skriver år 2005. Intresset för IT-frågor verkar minst sagt svagt från regeringshåll. Jag hoppas att IT-proppen Ulrica Messing ska framlägga senare verkligen innehåller något med substans och att andra departement och myndigheter som pekas ut som tänkbara ansvariga för olika områden och uppgifter tar sitt ansvar och ser till att någon verkligen händer. Annars riskerar IT-proppen att bli en propp för att proppa igen och inget mer.

// Annica Tiger

Annica Tiger 4:22 EM | Google

Att läsa en porrnovell för sexåringar, är det kultur?

Sexåringar fick lyssna på porrberättelse, rubriken skulle lika gärna kunna vara barnpornografi.

Jag tycker det liknar lite peddovarning över det hela.
Inte ska sexåringar behöva lyssna på sådant här?
Förstår de överhuvudtaget vad det innebär?

Hela texten finns här,
http://www.sr.se/diverse/appdata/isidor/files/1058.pdf.

Ett utdrag ur texten.

"Vill du känna på den? Frågade Lisa, som om hon visste vad Åsa ville. Du får det. Du får till och med smaka om du vill, man gör det. Och Lisa ville det. Hon sträckte ut tungan och gled ned under Lisas kjol så att Åsa kunde sitta på hennes ansikte.

Och smaken i munnen mellan Åsas ben och slickade mer och mer och tryckte sig mot Åsas mun hårdare och hårdare, medan Åsas fingrar höll hårt i hennes stjärt och tryckte hennes egen snippa mot Åsas läppar, hennes mun, hennes näsa."

– Ingen hade sinnesnärvaro att avbryta det hela, säger rektor för Dramatiska institutet till Ekot.

Vad sägs om att bara resa på sig och säga "Stopp och belägg!"

Eller är konst tabu, om nu detta ska kallas konst. Konstigt är väl mer en bättre benämning. Kultur? Inte det heller.

// Annica Tiger

Annica Tiger 3:17 EM | Google

Jämställdhet ger männen mer sex

Jämställdhet ger män ett bättre liv slår en mansforskare fast, enligt Computer Sweden (lösenord kanske krävs för att läsa artikeln). Mansforskaren Michael Kimmel menar på att män kan få livet de längtar efter, mer tid på jobbet och mer tid med familjen, om de lämnar de gamla mansidealen genom att släppa fram kvinnor i yrkeslivet och att männen tar en större del av hemarbetet.

Hans argument är:

* Det är bättre för barnen.
* Frun blir nöjdare och friskare.
* Mannen blir friskare och nöjdare.
* Mer sex när både tillfälle och motiv ges.

Michael Kimmel forskar kring män, maskulinitet och relationer mellan män och kvinnor vid State University of New York.

– Många män har en föreställning om att när kvinnor vinner på något så förlorar männen på det. Men så är det inte. Kvinnornas förändring och vilja att göra karriär gynnar männen.

Han tycker att det är konstigt att inte fler män stödjer jämställdheten. Punkt fyra borde vara ett incitament :) om något, men hade en kvinna listat denna punkt. Intressant fråga.

Det är en Win-Win-situation. Jämställdhet är inte ett nollsummespel, utan både barn, män och kvinnor är vinnare.

// Annica Tiger

Annica Tiger 2:13 EM | Google

Bloggtreklöver 31

Helenas dagar

Homospindel

Svante och Fia

Maila gärna tips om andra bloggar du vill se på denna lista.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:38 FM | Google