« Bloggtreklöver 31 | Startsidan | Att läsa en porrnovell för sexåringar, är det kultur? »

3 februari 2005

Jämställdhet ger männen mer sex

Jämställdhet ger män ett bättre liv slår en mansforskare fast, enligt Computer Sweden (lösenord kanske krävs för att läsa artikeln). Mansforskaren Michael Kimmel menar på att män kan få livet de längtar efter, mer tid på jobbet och mer tid med familjen, om de lämnar de gamla mansidealen genom att släppa fram kvinnor i yrkeslivet och att männen tar en större del av hemarbetet.

Hans argument är:

* Det är bättre för barnen.
* Frun blir nöjdare och friskare.
* Mannen blir friskare och nöjdare.
* Mer sex när både tillfälle och motiv ges.

Michael Kimmel forskar kring män, maskulinitet och relationer mellan män och kvinnor vid State University of New York.

– Många män har en föreställning om att när kvinnor vinner på något så förlorar männen på det. Men så är det inte. Kvinnornas förändring och vilja att göra karriär gynnar männen.

Han tycker att det är konstigt att inte fler män stödjer jämställdheten. Punkt fyra borde vara ett incitament :) om något, men hade en kvinna listat denna punkt. Intressant fråga.

Det är en Win-Win-situation. Jämställdhet är inte ett nollsummespel, utan både barn, män och kvinnor är vinnare.

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 3, 2005 2:13 EM