« Att läsa en porrnovell för sexåringar, är det kultur? | Startsidan | Svenskt porrspam »

3 februari 2005

Tillit till IT

Jag fick en inbjudan till en hearing om rapporten Tillit till IT – en studie av förutsättningarna att öka tilliten till IT och Internet. Jag var där i förmiddags och det var intressant. Jag fick många nya ansikten bakom flera mailadresser och olika myndighetsutövare.

Det handlade både om mjuka och hårda frågor. De rent tekniska frågorna lämnar jag därhän, utan jag tänkte bara kommentera några mjuka frågor som jag personligen tycker är viktiga.

* Satsning på utbildning av barn och ungdomar i hur man surfar säkrare, nätetikett och källkritik etc. Detta sker lämpligen i skolans regi, men det framkom att lärarna behöver nog bättre utbildning för att hantera denna bit. Men visst är det viktigt. Föräldrarna har ett ansvar, men skolan borde även ha ett ansvar här.

* En annan punkt var, vilken tillhör de mer tekniska aspekterna, är att rutiner införs för inloggning på skolor, bibliotek och motsvarande för att säkerställa att den som är ute och surfar kan "identifieras" vid eventuella abuseärenden eller brottsliga handlingar. Det talades elektronisk identifiering och signaturer, ett ypperligt hjälpmedel även här.

* Ett förslag finns att kraftsamla polis- och åklagarresurser under 2-3 års tid för att utreda och lagföra IT-brott. Skapa rättspraxis, samt täpp till eventuella luckor i nuvarande lagstiftning. Fokus på uppenbara bedrägerier typ kontokort, modemkapning men också på andra områden som förtal och mobbning på nätet.

* Tillsätt en InternetOmbudsman (IO) med uppgift bland annat att säkra att "god publicistisk sed" på Internet upprätthålls. Detta kan ske i samverkan med branschens aktörer och verka för att "nätetiketten" preciseras och följs, som det är nu finns inga riktlinjer för ISParna att följa, det blir lite mer av godtycke över det hela. En IO ska även kunna bistå medborgarna med information och kunna driva juridiska processer i viktiga principiella frågor. TV har sin Granskningsnämnd och pressen har PO och PON. Internet är ett stort media och har ingen som helst motsvarighet.

En representant från Lunarstorm var där och fick frågan hur många ungdomar som loggar in varje dag. Det var en svindlande summa som uppgavs, varav jag inte kunde underlåta att kommentera:
– Hur många av dem är vuxna män?
Jag hörde att killen från Rikspolisstyrelsen, som satt bakom mig, var inne på samma linje :).

(Lunarstorm är en av de få liknande aktörer som verkligen tar denna problematik på allvar för övrigt med pedofiler som surfar och försöker etablera kontakt med ungdomar.)

Jag hoppas att det inte bara leder till en massa snack, utan nu vill jag se lite verkstad också. Internet är en spegel av samhället, men tyvärr förstår inte alla det, ens när vi skriver år 2005. Intresset för IT-frågor verkar minst sagt svagt från regeringshåll. Jag hoppas att IT-proppen Ulrica Messing ska framlägga senare verkligen innehåller något med substans och att andra departement och myndigheter som pekas ut som tänkbara ansvariga för olika områden och uppgifter tar sitt ansvar och ser till att någon verkligen händer. Annars riskerar IT-proppen att bli en propp för att proppa igen och inget mer.

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 3, 2005 4:22 EM