« december 17, 2004 | Startsidan | december 19, 2004 »

18 december 2004

Rapport från en soffpotatis

Jag fastnade i TV-soffan och såg på reprisen av "Helt historiskt" med Mikael Tornving som programledare. Snyggt klippt och ett bra flyt i programmet och dessutom var det roligt. Programmet, som sändes som repris i dag, handlade bland annat om kvinnlig sexualitet.

Förr i världen ansågs kvinnlig sexualitet vara ett sjukdomstillstånd. Mikael Tornvings slutkommentar var rolig, jag kan inte citera ordagrant – men det var i stil med detta; surfar man runt på Internet nuförtiden kan man börja fundera om det inte är den manliga sexualiteten som borde klassas som en sjukdom.

Massagestavens historia var också rolig. Från ett medel för läkarvetenskapen fram till den lilla smidiga manick den är i dag. Manicken allas kompisar verkar ha, men ingen har själv :).

Jag såg även reprisen av "Vetenskapens värld" och Historiska museets omvandling, det svenska kulturarvet har nedmonterats och ligger i lådor och visas inte längre för allmänheten.

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:01 EM | Google

Elden fascinerar

Brasa

Jag vaknade tidigt i morse. Jag gick upp redan vid fyra-snåret. Det var ruggigt och kyligt så jag tände en brasa i Roslagsspisen. I mörkret satt jag sedan och myste, lyssnade på eldens sprakande och såg elden utföra sin uråldriga dans. Eld fascinerar mig och förmodligen många andra. Att sitta runt en lägereld och grilla korv är mysigt. Jag tror att vårt omedvetna påminner oss om vårt förflutna som grottmänniskor, då elden var det element som höll människan vid liv. Eld kan även vara en fara. Eld vid fel tillfälle, på fel plats. Tänk på det. Lämna inga levande ljus obevakade.

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:17 FM | Google

Vad kännetecknar en bra blog? Nu kan du få ge din syn på detta.

InternetWorld blev lite tagna på sängen efter debatten som föranleddes av deras artikel om "Sveriges första bloggproffs". Fast att det skulle varit en infekterad debatt håller jag inte med om, inte från min sida. För att få fram sitt budskap måste man sticka ut hakan och röra om i grytan. Jag ville bara synliggöra avsaknaden av en kvinna eller två i InternetWorlds fyrklöver. Bloggosfären är till synes mansdominerad enligt media, men i praktiken är det inte så, det vet de flesta, och det borde speglas i media.

Glastak finns överallt i samhället, även inom bloggosfären – eftersom den speglar samhället. Men det ska väl gå att ändra på tycker jag.

Jag ser i Sblogg att de anammat mitt myntade uttryck nollblogg.

En politisk nollblogg tror jag saknar existensberättigande.

Urban skriver även:

Vi på redaktionen förstår kritiken att ingen kvinna intervjuades, det är en uppenbar brist att inte en, två eller tre kvinnor var med.

Redaktionen brottas även med frågan vad som kännetecknar en bra blogg. Jag har svarat och nu har du chansen att dela med dig av din åsikt i Sblogg. En trackback till http://www.sblogg.se/wp-trackback.php/12 verkar inte fungera, inte just nu i alla fall. Synd!

Det vore väl tråkigt om de lade ned onödig energi på redaktionen genom att brottas med denna fråga. Om tio bloggare ger sin syn på vad de anser kännetecknar en bra blog så lär de få lite mer kött på benen. Att, som jag skrev i mitt svar, de tio olika svaren skulle bli helt olika är en annan femma. Vad som kännetecknar en bra blog är en subjektiv fråga och det är betraktaren som avgör.

// Annica Tiger

Projekt Glashuset
I kvinnomaktutredningen (SOU 1997:137) introducerades begreppen "glastak" och "glasväggar" för att fånga upp de två segregeringsdimensionerna som oftast kvinnor möter. Glastaket skapar en osynlig, men för många kvinnor högst påtaglig, barriär i möjligheterna att göra karriär på lika villkor med män. Myter och föreställningar om kvinnors bristande kompetens och vilja att ta på sig arbetsledande befattningar sorterar bort kvinnor i rekryteringen till chefstjänster.

Också kvinnor som har en ambition att bryta in på arbetsområden som av tradition befolkas av män stöter på patrull. "Glasväggarna" utgörs av de omedvetna eller dolda föreställningar om kvinnors bristande kompetens och antaganden om kvinnors bristande yrkesambitioner som leder till sämre möjligheter för kvinnor att erhålla vissa typer av arbeten.

Sedan har vi "glashissen", män inom kvinnodominerade yrken som tar hissen förbi sina kvinnliga kollegor och avancerar fortare.

Annica Tiger 5:46 FM | Google