« I Iran ska en kvinna stenas till döds | Startsidan | Elden fascinerar »

18 december 2004

Vad kännetecknar en bra blog? Nu kan du få ge din syn på detta.

InternetWorld blev lite tagna på sängen efter debatten som föranleddes av deras artikel om "Sveriges första bloggproffs". Fast att det skulle varit en infekterad debatt håller jag inte med om, inte från min sida. För att få fram sitt budskap måste man sticka ut hakan och röra om i grytan. Jag ville bara synliggöra avsaknaden av en kvinna eller två i InternetWorlds fyrklöver. Bloggosfären är till synes mansdominerad enligt media, men i praktiken är det inte så, det vet de flesta, och det borde speglas i media.

Glastak finns överallt i samhället, även inom bloggosfären – eftersom den speglar samhället. Men det ska väl gå att ändra på tycker jag.

Jag ser i Sblogg att de anammat mitt myntade uttryck nollblogg.

En politisk nollblogg tror jag saknar existensberättigande.

Urban skriver även:

Vi på redaktionen förstår kritiken att ingen kvinna intervjuades, det är en uppenbar brist att inte en, två eller tre kvinnor var med.

Redaktionen brottas även med frågan vad som kännetecknar en bra blogg. Jag har svarat och nu har du chansen att dela med dig av din åsikt i Sblogg. En trackback till http://www.sblogg.se/wp-trackback.php/12 verkar inte fungera, inte just nu i alla fall. Synd!

Det vore väl tråkigt om de lade ned onödig energi på redaktionen genom att brottas med denna fråga. Om tio bloggare ger sin syn på vad de anser kännetecknar en bra blog så lär de få lite mer kött på benen. Att, som jag skrev i mitt svar, de tio olika svaren skulle bli helt olika är en annan femma. Vad som kännetecknar en bra blog är en subjektiv fråga och det är betraktaren som avgör.

// Annica Tiger

Projekt Glashuset
I kvinnomaktutredningen (SOU 1997:137) introducerades begreppen "glastak" och "glasväggar" för att fånga upp de två segregeringsdimensionerna som oftast kvinnor möter. Glastaket skapar en osynlig, men för många kvinnor högst påtaglig, barriär i möjligheterna att göra karriär på lika villkor med män. Myter och föreställningar om kvinnors bristande kompetens och vilja att ta på sig arbetsledande befattningar sorterar bort kvinnor i rekryteringen till chefstjänster.

Också kvinnor som har en ambition att bryta in på arbetsområden som av tradition befolkas av män stöter på patrull. "Glasväggarna" utgörs av de omedvetna eller dolda föreställningar om kvinnors bristande kompetens och antaganden om kvinnors bristande yrkesambitioner som leder till sämre möjligheter för kvinnor att erhålla vissa typer av arbeten.

Sedan har vi "glashissen", män inom kvinnodominerade yrken som tar hissen förbi sina kvinnliga kollegor och avancerar fortare.

Annica Tiger december 18, 2004 5:46 FM