« juni 12, 2005 | Startsidan | juni 14, 2005 »

13 juni 2005

Fuck you

Jag visar fortfarande fingret på ett olämpligt sätt om jag försöker knyta handen.

Kan kanske missuppfattas :).

Vilket gjordes.
Update:
En bild och en text som ger lite mer bakgrund till min ofrivilligt obscena gest.

// Annica Tiger

Annica Tiger 1:47 EM | Google

Barn svälter i USA

Hur många barn går och lägger sig hungriga i Sverige? Hur många barn är undernärda i Sverige? Jag tror och hoppas att vårt välfärdssystem förhindrar att det är allt för många. Ett välfärdssystem borgarna vill montera ned bit för bit.

Två tredjedelar av amerikanerna är överviktiga eller mycket feta. Men det finns en baksida:

Enligt officiella siffror upplevde 11,2 procent av landets familjer 2003 att de led av matbrist, jämfört med 10,1 procent 1999. Nu ökar oron för att nedddragningarna av sociala förmåner 2006 ska förvärra situationen.

– Vi tar emot allt fler barn under ett år, som är särskilt utsatta eftersom de löper större risk att dö av undernäring, säger Deborah Frank, professor i barnmedicin i Boston.

Det är så absurt. I samma land svälter barn, när andra äter ihjäl sig. Bush lägger pengar på rymdforskning och för att inte tala om vad kriget i Irak har kostat. Bush har lovat att skatterna ska sänkas. Har jag fel om jag misstänker att allt fler barn lär fara illa? Det går inte att bygga ett välfärdssamhälle på frivilliga insatser och välgörenhet.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:31 FM | Google