« maj 6, 2004 | Startsidan | maj 8, 2004 »

7 maj 2004

Biltullar

För att knyta an till det jag skrev häromdagen om elektroniska fotspår. Då gällde det Bredbandsbolaget och frågan varför de spar på information om vad deras kunder gör på nätet, antagligen också misstänker jag de kunder som kör via deras IP-telefoni. Du lämnar inte bara elektroniska fotspår på Internet.

Pär Ström skriver om biltullar i sitt senaste nummer av Big Brother Bulletin.

Jag citerar ur Big Brother Bulletin:
En skild man i Oslo som förföljde sin ex-fru lyckades via stadens biltullar få reda på var och när hon åkt med sin bil. Tills nyligen kunde vem som helst ringa till Fjellinjen, som driver biltullarna, ange ett bilnummer och få ut information om var och när den bilen passerat. Exempelvis kunde en inbrottstjuv ringa och få reda på var ägaren till en viss villa för närvarande befann sig, och en arbetsgivare kunde ringa och få reda på vart en anställd hade åkt på sin fritid.

Numera skickas begärd information om bilars förflyttningar endast skriftligt till den som är registrerad som ägare till bilen. Men polisen får tillgång till att kontrollera misstänkta bilisters rörelser utan att ha mer än en misstanke, inget domstolsbeslut behövs.

Hur blir det med biltullarna, som antagligen kommer varken vi vill eller inte, i Sverige? Hur kommer deras data att behandlas? Här kanske Datainspektionen har något att bita i, istället för att jaga Bodil in absurdum? Kommer svensk polis kunna kräva access till databaserna utan domstolsbeslut? Är det järmförbart med övervakningskameror?

Jag hoppas att de tar lärdom av Norges erfarenheter så att systemet inte missbrukas vare sig av obehöriga eller "insiders".

Titta, där åker bilen med registreringsnumret XXX XXX över Västerbron alternativt Öresundsbron! En snabb slagning över vilken adress ägaren har. Sedan är det bara att slå en pingel till polaren inbrottstjuven och tipsa om att hemmet antagligen är tomt (om bilen kör åt motsatt håll) och det är fritt fram för att göra inbrott. Bara ett hypotetiskt exempel. Men tänkvärt.

I England har de gått ett steg längre. Där använder de "Automatic Number Plate Recognition" (ANPR).

Jag citerar ur Big Brother Bulletin:
Sedan förra året används systemet av 23 poliskårer i England och Wales. Kameror scannar in registreringsnumret på alla passerande bilar, varefter numret matchas av en programvara mot ett flertal databaser. Om bilen eller dess ägare är intressant för polisen går larmet med en ljus- och ljudsignal i polisens ledningscentral, och en patrull sänds ut för att stoppa bilen.

I USA har de tagit ett jättekliv längre.
Jag citerar ur Big Brother Bulletin:
I den amerikanska staden Manalapan, i delstaten Florida, kommer inom kort ett ännu mera avancerat system för övervakning av människors bilresor att tas i bruk. Precis som i Storbritannien kommer ett nätverk av kameror att scanna in nummerplåtar och matcha numren mot en databas, men därutöver kommer en särskild uppsättning kameror även att ta digitala bilder av bilarnas förare. Dessutom kommer körinformationen att sparas i tre månader för att utgöra underlag vid utredningen av eventuella brott i staden. "Domstolar har slagit fast att på allmän plats kan man inte förvänta sig någon personlig integritet, säger stadens polischef, Clay Walker, enligt nyhetsbyrån AP ".

Jag rekommenderar varmt att en prenumeration på Big Brother Bulletin.

// Annica Tiger

Annica Tiger 4:46 EM | Google

Glastak

Svensk ordbok
glastak subst. ~et =
* särsk. omärklig (social) barriär som hindrar kvinnor att nå högre poster

Visst existerar glastaket. Inte bara i den måtto att ordet till och med finns med i Svensk ordbok. Tyvärr så finns glastaket i allra högsta grad även i verkligheten. Fortfarande.

Ett bra exempel är tillsättningen av poliskommissarientjänsten i Haparanda. Kvinnan, som sökte tjänsten, var bäst meriterad. Hon borde ha fått jobbet. Referenser i all ära, refererar män bara till män så kommer glastaket alltid att ligga som ett hinder för kvinnorna. Mannen fick tjänsten och AD avslog talan om könsdiskriminering.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:54 FM | Google

Barnbalk

Barnombudsmannen Lena Nyberg skriver på DN Debatt att tingsrätterna dömer till gemensam vårdnad av barn trots att det förekommit misshandel eller andra former av övergrepp i familjen.

Vårdnadslagen utgår från att det är bäst för barnen om föräldrarna har gemensam vårdnad. Ja, det stämmer. Men icke i alla fall och det är här det problemen uppstår. Då är det kanske inte alls gemensam vårdnad som är bäst för barnet.

Det finns faktiskt föräldrar som är olämpliga som vårdnadshavare. Då är enskild vårdnad att föredra, med umgängesrätt för den andra partner – såvida det inte skadar barnet.

Barnombudsmannen anser att föräldrabalken bör byta namn till barnbalken, bara för att trycka på att det faktiskt inte är föräldrarnas bästa det handlar om utan barnens bästa. Strålande förslag.

De allra flesta föräldrar som genomgår en separation där barn finns med i bilen klarar att själva nå fram till en lösning som funkar gällande vårdnad, boende och umgänge. Vilket är det bästa för barnet. Helt klart.

I de fall där det blir vårdnadstvister borde föräldrabalken skrotas helt och hållet. Det finns inget som heter rätt till sina barn. Ett barn äger man inte. Ett barn är en gåva att förvalta väl.

Gör man inte det – exempelvis genom att begå sexuella övergrepp på barnet eller misshandla barnet eller barnets andra förälder fysiskt eller psykiskt – då är det inte alldeles självklart att gemensam vårdnad ska appliceras. För barnets bästa.

FN:s barnkonventionen föreskriver att barnet alltid har rätt till skydd mot föräldrars våld och övergrepp. Hur kommer det då sig att det händer att rätten dömer till gemensam vårdnad och/eller tvingar barn till umgänge, trots att barnet bevisligen inte mår bra av det?

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:13 FM | Google