« Sasser slog ut system | Startsidan | Glastak »

7 maj 2004

Barnbalk

Barnombudsmannen Lena Nyberg skriver på DN Debatt att tingsrätterna dömer till gemensam vårdnad av barn trots att det förekommit misshandel eller andra former av övergrepp i familjen.

Vårdnadslagen utgår från att det är bäst för barnen om föräldrarna har gemensam vårdnad. Ja, det stämmer. Men icke i alla fall och det är här det problemen uppstår. Då är det kanske inte alls gemensam vårdnad som är bäst för barnet.

Det finns faktiskt föräldrar som är olämpliga som vårdnadshavare. Då är enskild vårdnad att föredra, med umgängesrätt för den andra partner – såvida det inte skadar barnet.

Barnombudsmannen anser att föräldrabalken bör byta namn till barnbalken, bara för att trycka på att det faktiskt inte är föräldrarnas bästa det handlar om utan barnens bästa. Strålande förslag.

De allra flesta föräldrar som genomgår en separation där barn finns med i bilen klarar att själva nå fram till en lösning som funkar gällande vårdnad, boende och umgänge. Vilket är det bästa för barnet. Helt klart.

I de fall där det blir vårdnadstvister borde föräldrabalken skrotas helt och hållet. Det finns inget som heter rätt till sina barn. Ett barn äger man inte. Ett barn är en gåva att förvalta väl.

Gör man inte det – exempelvis genom att begå sexuella övergrepp på barnet eller misshandla barnet eller barnets andra förälder fysiskt eller psykiskt – då är det inte alldeles självklart att gemensam vårdnad ska appliceras. För barnets bästa.

FN:s barnkonventionen föreskriver att barnet alltid har rätt till skydd mot föräldrars våld och övergrepp. Hur kommer det då sig att det händer att rätten dömer till gemensam vårdnad och/eller tvingar barn till umgänge, trots att barnet bevisligen inte mår bra av det?

// Annica Tiger

Annica Tiger maj 7, 2004 7:13 FM