« juli 17, 2013 | Startsidan | juli 19, 2013 »

18 juli 2013

Sådan vacker musik
Jag tycker denna musik är så vacker. Jag får ståpäls varje gång jag hör den. Jag vet inte ens vad den heter och förstår inte vad den handlar om. Men in i hjärtat letar den sig in. Det går inte att värja sig.

Annica Tiger 6:42 EM | Kommentarer (0) | Google

Anti-Jante

  • 1. Du ska tro att du är enastående!
  • 2. Du är värd långt mer än du tror!
  • 3. Du ska tro att du är minst lika klok som andra - ibland klokare!
  • 4. Du ska veta att du är minst lika bra som andra - ibland bättre!
  • 5. Du vet mycket mer än många andra!
  • 6. Du har mycket att vara stolt över!
  • 7. Du duger till mycket!
  • 8. Du skall le, skratta åt dig själv och din omvärld!
  • 9. Du ska tro att andra tycker om dig - och tycka om andra!
  • 10. Du ska tro att du har kunskaper att lära ut - och även lära av andra.

Annica Tiger 5:23 FM | Kommentarer (0) | Google