18 juli 2013

Anti-Jante

  • 1. Du ska tro att du är enastående!
  • 2. Du är värd långt mer än du tror!
  • 3. Du ska tro att du är minst lika klok som andra - ibland klokare!
  • 4. Du ska veta att du är minst lika bra som andra - ibland bättre!
  • 5. Du vet mycket mer än många andra!
  • 6. Du har mycket att vara stolt över!
  • 7. Du duger till mycket!
  • 8. Du skall le, skratta åt dig själv och din omvärld!
  • 9. Du ska tro att andra tycker om dig - och tycka om andra!
  • 10. Du ska tro att du har kunskaper att lära ut - och även lära av andra.

Annica Tiger 5:23 FM | Kommentarer (0) | Google