« Varning för Sverige? | Startsidan | Senilsnöre i all ära, men..... »

10 juli 2007

Östersjön är hotad

Sverige och framförallt Danmark måste anpassa jordbruket ur ett mer miljövänligt perspektiv, för att kunna vara förebilder för andra länder.

I och med att allt fler länder runt Östersjön går med i EU ökar risken för att de småskaliga jordbruken försvinner och industrialiseras och därmed ökar risken för övergödning av Östersjön.

Östersjön klarar inte så mycket mer. Det är ett hotat hav. Något måste göras innan Östersjön är oåterkalleligt förstört.

Beräkningar som gjorts inom forskningsprojektet Mare på Stockholms universitet visar att om alla länder runt Östersjön skulle modernisera sitt jordbruk till samma djurtäthet och produktionsnivå som det danska lantbruket, så skulle utsläppen av näringsämnen till Östersjön öka med 50 procent.

Öka med 50%?
Det är tvärs emot vad som är önskvärt.

// Annica Tiger

Annica Tiger juli 10, 2007 8:11 FM