« FRA spanar på nätet efter sången om storebror FRA | Startsidan | Alla kan blogga »

9 februari 2007

Lagrådet säger i princip ja till avlyssning

När jag ändå är inne på spåret FRA.

Lagrådet säger i princip ja till regeringens förslag om att ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna svenska medborgares telefon- och e-posttrafik till och från utlandet.

Nu får de ta och kamma sig lite. I och för sig jag har inget att dölja varken när det gäller e-posten eller telefonsamtal. Men det är ändå en början på ”Storebror ser dig-samhället”. Början och början, det är redan här, Echelon är ett exempel. Vad kommer härnäst? Koll på vilka sidor jag surfar till?

Något tillstånd ska inte behövas om ”inriktningen avser regeringens eget underrättelsebehov”. Då ska FRA få avlyssna utan att någon myndighet gett klartecken.

Det där med att tillstånd kommer att krävas är väldigt tänjbart. Vad innebär regeringens eget underrättelsebehov?

Läs mer på http://stoppa-storebror.se/

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 9, 2007 1:40 EM