« Bloggtreklöver 117 | Startsidan | Lagrådet säger i princip ja till avlyssning »

9 februari 2007

FRA spanar på nätet efter sången om storebror FRA

Jag såg att någon från fra.se sökte på sången om storebror och hamnade på min blogg :). Vore jag smart skulle jag, om jag arbetade på FRA, i alla fall se till att inte det syntes i klarskrift i loggarna. Diskretion noll.

Ett allvarligt hot som vuxit på senare år är IT-attacker av olika slag mot samhällsviktiga system. FRA har här en viktig uppgift i Sveriges ”cyberförsvar”.

Annica Tigers Blog: Sången om storebror FRA
Sången om storebror FRA. Detta kan kanske intressera någon? Regeringens förslag att låta Försvarets Radioanstalt massavlyssna svenska folket hotar att...

FRA är en civil myndighet inom Försvarsdepartementets område, med huvuduppgift att bedriva signalunderrättelsetjänst för att tillgodose uppdragsgivarnas underrättelsebehov. FRA har också som uppgift att efter förfrågan stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag.

Har jag blivit registrerad nu som potentiell terrorist av FRA?
Lite ironivarning :-). Kunde inte inte låga bli att slå in bollen i öppet mål.

Andra bloggar om:

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 9, 2007 12:40 EM