« december 29, 2006 | Startsidan | december 31, 2006 »

30 december 2006

Saddam Hussein får ett för lindrigt straff

Exdiktatorn Saddam Hussein ska hängas i natt. Jag tycker att det straffet är alldeles för lindrigt. Att döden dö medelst hängning kommer att innebära att han får ett slags oförtjänt martyrskap. Dessutom har inte alla rättegångar genomförts. Varför har de så bråttom att hänga honom?

Det är oroligt i Irak, varje dag dör omkring hundra människor i Irak. Självmordsattentat och sprängladdningar tar många civila innevånares liv. Det är lite som lotteri, nit om man befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt. Det måste vara en oerhört stor otrygghetsfaktor i det vardagliga livet. Det är oroligt mellan de två stora religiösa grupperingarna och det lär inte bli bättre nu om hängningen genomförs.

Jag personligen tror inte på dödsstraff, oavsett vad förövaren har begått för brott. Att få livstid är för mig ett mer rättvist och kännbart straff. Att leva med vissheten att sitta inspärrad resten av livet är straff nog för vem som helst. Döden är mer som en befriare jämfört med livstid fängelse.

Andra bloggar om:
, , och

Update 04.30:
Enligt nyheterna har han nu avrättats.

// Annica Tiger

Annica Tiger 3:55 FM | Google

Intressant avhopp

Intressant att en moderat hoppar av och kritiserar sitt före detta parti när det gäller skattetrycket för låginkomsttagare.

- Men det jag anser att partiet och alliansen borde sträva efter är att höja grundavdraget väsentligt för alla. Det skulle också komma fattigpensionärer och långvarigt sjukskrivna till del. Vi har ett extremt högt skattetryck på låginkomsttagare i det här landet, säger Ingegerd Troedsson.

Ja, skattesänkningarna som aviserats kommer inte att bli som utlovat inför valet. Den där tusingen som utlovades i skattesänkning har visat sig reduceras rejält för låginkomsttagarna genom allehanda pålagor.

För att inte tala om jakten på arbetslösa.

Under 2007 kommer det även att bli tuffare för de arbetslösa. Regeringen sänker inkomsttaket från 20 075 till 18 700 kronor. Efter 200 dagar kommer ersättningsnivån att sjunka från 80 procent av lönen till 70 procent. Efter ytterligare 100 dagar upphör ersättningen och ersätts med en jobbgaranti på 65 procent.

Det gäller att regeringen infriar sina löften om alla nya jobb som ska skapas genom deras politik. Om inte lär många arbetslösa få stora problem med ekonomin. Vad ska de vända sig när inte pengarna inte längre räcker till hyra, levnadsomkostnader och mat? Kommer socialbidrag bli nästa steg eller kommer de att lämnas vind för våg?

// Annica Tiger

Annica Tiger 3:36 FM | Google