« Grattis på 75-årsdagen | Startsidan | Nu ligger vargarna risigt till.... »

29 oktober 2006

Nya hål i svångremmen

Det blir kärva tider för oss vanliga arbetare. Än hårdare för dem som inte har ett jobb, vilket alla vet inte är alla förunnat av olika skäl. En varslad 58-årig bagare är nog inte så attraktiv på arbetsmarknaden längre. Det är dyrare att anställa äldre arbetskraft än yngre. En sjukpensionär blir inte mirakulöst frisk för att ersättningen sänks. Som exempel.

PM 2006-10-24
Dnr 2006:1958
FÖRDELNINGSANALYS

Inkomsttaket i sjukförsäkringen sänks från 10 till 7,5 prisbasbelopp.

Inkomsttaket vid tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning i föräldraförsäkringen sänks från 10 till 7,5 prisbasbelopp.

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) i sjuk- och föräldraförsäkringen beräknas som 0,989 av SGI.

Ersättningsnivån i arbetslöshetsersättningen sänks till 70 % av inkomsten efter 200 dagar och till 65 % efter 300 ersättningsdagar för dem utan försörjningsansvar och efter 450 ersättningsdagar för dem med försörjningsansvar. Ersättningen beräknas på den genomsnittliga inkomsten de senaste 12 månaderna. Maxersättningen sätts till 680 kronor under de första 100 dagarna.

Kompensationsgraden i aktivitetsstödet sätts till 65 procent efter 300 ersättningsdagar för dem utan försörjningsansvar och efter 450 ersättningsdagar för dem med försörjningsansvar. Det ersättningsgrundande inkomstunderlaget beräknas på genomsnittet av de senaste 12 månadernas inkomst.

Individernas egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen ska öka genom en förhöjd finansieringsavgift. Den förhöjda avgiften görs beroende av nivån på arbetslösheten och utgifterna inom arbetslöshetskassans verksamhets-område. Egenfinansieringen föreslås öka med 10 miljarder kronor.

Beloppsgränsen för när kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen får dras av höjs från 7 000 kronor till 8 000 kronor.

Beloppsgränsen för när kostnader för övriga utgifter i inkomstslaget tjänst får dras av höjs från 1 000 kronor till 5 000 kronor.

Slopad skattereduktion för fackförenings- och a-kasseavgifter.

Hur detta ska generera fler jobb förstår jag inte. Det jag förstår är att många kommer att få göra nya hål i svångremmen, för det kommer att bli knapert.

Det blir till att dra åt svångremmen för många!

Utlovade skattesänkningar har ju visat sig inte hålla måttet (de som får de högsta sänkningarna är höginkomsttagarna och inte de som behöver dem mest - låginkomsttagarna). De som är arbetslösa, sjuk- eller förtidspensionärer och pensionärer arbetar inte och kommer då med andra ord inte få ett öre i skattesänkning. Bara minskade inkomster och för många ökade utgifter.

Den nya regeringens restriktioner på arbetsförmedlingen låter inte vänta på sig. 155000 deltagare i olika åtgärder ska nästa år bantas ner till 90000.

Snurrigt är bara förnamnet.

Till och med företagen sågar alliansens budget. För få åtgärder som stimulerar företagen att anställa. Ett stort frågetecken? Var det inte det som Alliansen gick till val på? Att stimulera marknaden till nyanställningar? För hur ska de arbetslösa få jobb annars?

Att Alliansens budget skulle minska utanförskapet var det valfloskler? Jag tycker att den ökar klyftorna och därmed utanförskapet.

Andra bloggar om:
, , , och

// Annica Tiger

Annica Tiger oktober 29, 2006 9:01 EM