« april 4, 2006 | Startsidan | april 6, 2006 »

5 april 2006

Bloggplock

Det ska bli intressant att se vad Bloggplock bär med sig i sitt sköte när sajten startar.

Det finns många portaler och blogtjänster, men jag tror Bloggplock har hittat en nisch.

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:24 EM | Google

Undvik strandtomter

Tur att man inte har en strandtomt. Tur att man inte lever om hundra år. Huset kan försvinna i och med att havsnivån stiger i takt med att polarisarna smälter. Allvarligt talat så är det kanske inget att skämta om.

Saxat ur Dagens ETC:

Det flesta forskare är nu överens om att jordens temperatur stiger – möjligtvis tvistas det om hur fort det sker och vilka effekter det kommer att medföra.

Jag såg på nyheterna om att Kinas befolkning köper bilar som bara den. Risken finns därmed att utsläppen av koldioxiden kommer att öka i samma utsträckning som idag, om kanske inte mer. Det finns fler länder som vill uppnå likadan standard som I-länderna när det gäller bilar och tung industri, som i sin tur bidrar till växthusuppvärmningen.

Uppfattningen att den globala uppvärmningen inte tagits på tillräckligt allvar tidigare, är utbredd inom forskarvärlden – enligt artikeln.

– Är samhället medvetet om hur allvarlig uppvärmningen är? Jag tycker inte det. Om vi var det skulle vi alla leva våra liv annorlunda. Vi skulle ha ett samhälle som använde alternativa energikällor och var mindre beroende av fossila bränslen.

Tyvärr tror jag nog att medvetenheten om problematiken finns, men det händer inte så mycket. Varför det inte händer något i den omfattning jag tycker det borde ske har jag undrat över i många år.

En förklaring kan vara att de oljeproducerande länderna vill givetvis att vi ska fortsätta köpa och förbruka olja i oförminskad takt. Någon annan anledning till att det tar sådan lång tid att ta fram alternativa drivmedel kan jag inte se.

Så många krig och konflikter denna olja har orsakat......
Olja, olja och olja är en text 28/4-04 som berör detta.

// Annica Tiger

Annica Tiger 9:09 FM | Google