« januari 9, 2005 | Startsidan | januari 11, 2005 »

10 januari 2005

När mediadrevet har slocknat

Vem minns inte fallet Kimberley? En lång utdragen vårdnadstvist som utspelade sig i media. Många människor engagerade sig. Jag hjälpte till och gjorde en hemsida åt föreningen Kimberleys vänner.

Hur gick det? Enligt domen skulle Kimberley få träffa sin mor regelbundet. Så har inte skett. De har inte setts sedan 2001, enda kontakten sker via brev och telefonsamtal. Detta fick jag reda på via f.d ordförande i föreningen häromdagen.

Jag undrar ofta vad som händer efter det att kamerablixtrarna slocknat och mediabevakningen tunnas ut. Det gäller många händelser och skeenden jag läser om i media och hör på nyheterna i TV. Det är sällan uppföljningar sker, de är väl inte lika intressanta? En nyhet är bara en nyhet när det händer. Det som händer därefter är ingen nyhet utan....?

// Annica Tiger

Annica Tiger 3:26 EM | Google

Kedjebrev

Jag ogillar kedjebrev.
Varv efter varv vandrar de runt på Internet.
Ofta i all välmening....

Snälla rara. Tryck inte på Forward/Vidarebefodra och sänd detta mail om och om igen till alla i er adressbok, som i sin tur sänder det till alla i deras adressböcker osv. Jag vet inte hur många gånger jag fått detta mail nu. Pojken är välbehållen. Pappan är skadad, men de har återförenats. Resten av historien kan ni läsa om i media.

FW: Please help identify the boy / spread out the picture

This boy is about 2 years old. Found and taken from Khao Lak Resort Area, the southern part of Thailand. His parents are missing. His nationality cannot be identified. Please take a look at the attached pictures of this victim (a 2 years old boy) from Tsunami. If you do not know him, please forward his pictures to your friends or organization in your country for further publication.

I thank you all for extending kindness to this boy.

With kind regards,
XXXXX

// Annica Tiger

Annica Tiger 2:48 EM | Google

Därför heter orkanen Gudrun

Jag undrade lite över namnvalet av
orkanen som drabbade oss häromdagen.
Jag ringde och kollade med SMHI.
Det är inte SMHI som namngett orkanen,
utan det är dess norska motsvarighet.
Alltså kan inga politiska paralleller göras. :)

Hvorfor "Gudrun"?
Det er Meteorologisk institutts oppgave å navnsette de ekstreme værsituasjonene i Norge. Navnsettingen foregår etter anvisninger fra Verdens meteorologiorganisasjon ( annen hvert kvinne- og mannsnavn, alfabetisk rekkefølge etc.) Lista over navn som skal benyttes settes opp på forhånd, og den vakthavende meteorolog som utsteder ekstremværvarselet plukker rett og slett neste navn på lista.

// Annica Tiger

Annica Tiger 12:02 EM | Google

Måste man alltid följa regelverket

Visst förstår jag att de som arbetar med identifieringen av de döda kropparna i katastrofen i Thailand måste arbeta struktrurerat och följa gemensamma upplagda rutiner, i det kaos som med all sannolikhet forfarande föreligger i samband med hanteringen och förvaringen av alla döda kroppar. Det är identifieringsteam från ett 30-tal länder som ska samordna och kordinera denna svåra uppgift. De har antagligen flera månaders arbete framför sig och jag avundas dem inte. All heder åt dem som har tagit på sig denna svåra uppgift.

Men en viss flexibilitet från den svenska ID-kommissionen kan kanske vara önskvärt? När nu Pigge äntligen är övertygad om att han har funnit sin döde son, kan inte de hjälpa till? Lite smidighet är väl inte för mycket begärt?

// Annica Tiger

Annica Tiger 10:12 FM | Google