« Måste man alltid följa regelverket | Startsidan | Kedjebrev »

10 januari 2005

Därför heter orkanen Gudrun

Jag undrade lite över namnvalet av
orkanen som drabbade oss häromdagen.
Jag ringde och kollade med SMHI.
Det är inte SMHI som namngett orkanen,
utan det är dess norska motsvarighet.
Alltså kan inga politiska paralleller göras. :)

Hvorfor "Gudrun"?
Det er Meteorologisk institutts oppgave å navnsette de ekstreme værsituasjonene i Norge. Navnsettingen foregår etter anvisninger fra Verdens meteorologiorganisasjon ( annen hvert kvinne- og mannsnavn, alfabetisk rekkefølge etc.) Lista over navn som skal benyttes settes opp på forhånd, og den vakthavende meteorolog som utsteder ekstremværvarselet plukker rett og slett neste navn på lista.

// Annica Tiger

Annica Tiger januari 10, 2005 12:02 EM