« Lirar ej med Service Pack 2 | Startsidan | Biljetterna far upp i det blå »

17 augusti 2004

Journalistik och bloggning

Mikael Pawlo har skrivit ytterligare en krönika om fenomenet bloggning, "Blogging för the lucky few". I sin förra krönika kritiserade han bloggosfären för att den inte uppmärksammat problematiken i Sudan tillräckligt. I den kritiken kunde jag instämma, för det har jag undrat själv i min egen blogg – men i än vidare mening. Jag har frågat varför media i stort inte har uppmärksammat det som pågår i Sudan.

I sin nya krönika skriver han att bloggarna saknar det journalistiska kallet och att de inte har ett gemensamt driv. Han menar på att gräsrotsjournalitisken fungerar helt enkelt inte i Sverige, trots att det är enkelt att snabbt publicera alternativa perspektiv och åsikter, utan särskilt djupa tekniska kunskaper. Var och en kan bli journalist.

Då ställer jag en motfråga, eller rättare sagt flera. Är allt som publiceras på Internet med automatik journalistiskt material? Måste en blog ha ett journalistiskt syfte? Måste svenska bloggar ha ett gemensamt driv? Måste en blog ha ett ansvar och rapporteringsplikt?

Jag svarar nej på alla fyra frågorna. En blog måste inte ha ett journalistiskt syfte. Bloggarens syfte med sitt skriveri kan vara att föra dagboksnoteringar för sitt eget nöjes skull, samt för vänner och familj. Det har inte ett dugg med journalistik att göra. Många bloggare skriver och kommenterar det som händer för dagen, ofta genom att hämta inspiration från media eller genom olika länkar på Internet och det innebär inte med automatik att de skriver i journalistiskt syfte. En del bloggar är väldigt nischade, men de som är intresserade av just det området har säkerligen stort utbyte av just den bloggen. Det kan kanske sorteras under epitetet journalistik, men endast om det är bloggarens syfte. Andra bloggar, som min egen, spretar åt alla håll och kanter – men har ofta några speciella ämnen som bloggaren är intresserad av och av den anledningen ofta återkommer till. Vad som kan betecknas som journalistik eller inte är här svårt att avgöra tycker jag.

En bloggare har ett ansvar, i den måtto att det han eller hon skriver har täckning – så gott det nu går att kontrollera detta. Men en bloggare kan inte ha ett större krav på sig än vad media har för övrigt. Hur många artiklar i kvällspressen skrives inte utan att ha full täckning, för att inte tala om skvallerpressen i övrigt? Där handlar det dock om utbildade journalister och de om några ska väl avkrävas att ha ett ansvar för vad de publicerar? Det går inte att ställa högre krav på en bloggare.

Att en bloggare ska anses ha en rapporteringsplikt är ett stort krav. De flesta som bloggar är vanliga människor, som skriver blog vid sidan om sitt ordinarie arbete eller studier. De har varken tid eller resurser att gräva fram egna nyheter och har ofta inte det kontaktnät som ger dem möjlighet att få impulser att skriva om nyheter som media inte ännu har bevakat. Däremot så kan en bloggare, i mån av intresse givetvis, kommentera och kritisera vad media har skrivit om eller inte skriver om. Här ligger den stora kraften i bloggning anser jag. Att vara kritisk. Att ställa frågor. Att kommentera och bidra med egna åsikter och erfarenheter.

Alla är vi olika individer och alla stretar inte åt samma håll. Något organiserat bloggande finns inte och bör inte heller finnas, såvida inte flera går ihop och bestämmer sig för att ha ett samarbete och att gemensamt driva en viss eller flera frågor. Men de flesta bloggare vill och ska skriva om det som intresserar dem och de ämnen de känner är viktiga för dem (om de nu har en sådan ambition). Alla ska inte följa mainstream, då tappar vi bort individualismen som är den som gör skillnaden från media i stort.

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 17, 2004 5:36 FM