« Vem/vilka släppte taget? | Startsidan | Elektronisk jihad »

26 augusti 2004

Hemsidor peppar till självmord

Många människor bär tunga ok på axlarna och är deprimerade. Försäljningen av lyckopiller bara ökar och ökar. Tyvärr är det ofta den enda hjälp som kan fås för flertalet. Väldigt få människor har råd att gå i terapi som de själva bekostar. Att få hjälp i form av terapi som betalas via självkostnadsskyddet är mycket svårt att få, om inte helt omöjligt i vissa landsting. En del deprimerade ser självmordet som enda utväg. Även unga människor har dessa tankar, vilket inte alla föräldrar förstår och därför ser de inte signalerna, som oftast är väldigt subtila.

Det oroar mig att det ploppar upp allt fler hemsidor på nätet som direkt riktar sig till dem som går i självmordstankar. Där får läsarna exakta råd om hur de kan gå till väga. Det går ungefär tio självmordsförsök på varje fullbordat självmord. Finns risken att fullbordade självmord ökar med hjälp via dessa sidor?

Ja, jag tror det. Att ha självmordstankar ensam på sin kammare behöver inte med automatik innebära att planerna genomföres. Tankarna stannar ofta vid tankar, likt en säkerhetsventil - en ångestventil. Men det kan även bli en livsstil, samma mekanism som gör att missbrukare dras till varandra och därmed kan deras egna missbruk förstärkas.

Jag tror att dessa hemsidor kan fungera på samma sätt. De uppmuntrar varandra. De glorifierar självmordet. De blir fixerade vid självmord. De sitter och chattar om självmord. Destruktivt och inte ett dugg konstruktivt skulle jag vilja påstå. Jag tvivlar starkt på att hemsidornas syfte är hjälp till självhjälp för att sluta fundera på självmord, såvida man nu inte avser självhjälp till att begå självmord.

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 26, 2004 4:17 EM