« Rolig och intressant dag | Startsidan | Hur påverkas vi? »

13 maj 2004

Pornofiering

Datum: 12 maj
Tid: 13-16
Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

En flod av stereotypa föreställningar om könen når oss dagligen genom medier, reklam, filmer och dataspel. Inte sällan talar de samma språk som pornografin. Kvinnor och flickor objektifieras och sexualiseras. Deras kroppar används för att marknadsföra varor och tjänster. Också män och pojkar exponeras på ett fördomsfullt sätt. Det ständiga budskapet är att manlighet står för makt och aktivitet och kvinnlighet för underordning och passivitet.

Vi behöver större kunskap om vad sexualiseringen av det offentliga rummet betyder. Vilka mekanismer ligger bakom denna förändring? Hur påverkas människor av den? Vad innebär sexualiseringen av det offentliga rummet för ett samhälle som säger sig sträva efter jämställdhet?

Sexualiseringen av det offentliga rummet är ett av regeringens fokusområden för jämställdhetsarbetet. Vi bjuder nu in aktörer i frågan, bland annat forskare och företrädare för medier, till en hearing i frågan för att diskutera hur utvecklingen har varit, hur situationen ser ut i dagsläget och vad som kan göras för att motverka sexualiseringen av det offentliga rummet.

Detta ovan var den inledande texten till den debatt om "sexualiseringen av det offentliga rummet" som hölls i går. Onödigt lång tid av debatten togs för att diskutera huruvida det var rätt att använda begreppet "sexualiseringen av det offentliga rummet". Just den formuleringen kan kanske skapa en motdebatt om moralpanik och att försöka negativisera sexualismen i sig.

Freuds gamla tes gäller fortfarande: Ju fler förbud, desto större intresse.

Ord som pornofiering, könsmaktsordning, porn-chic och mainstream bollades runt. Men i mina ögon spelar det ingen roll vilket ord som används, om bara målen finns utritade på kartan.

Det är ett faktum att i reklam och media så har det blivit en glidning mot en pornofiering. Det är kvinnorna som fortfarande är objekt, till för att behaga mannen. Kvinnor förminskas i reklamen, medan män förstoras. David Tjäder (mansforskare vid Stockholms universitet) menade på att det fortfarande är samma gamla mönster som visas i det offentliga rummet. Kvinnan framställs som ett objekt, vars syfte är att behaga mannen. Mannens sexualitet anses inte ha någon hejd. Kvinnan väcker hans sexualitet. Därav alla frågor om korta kjolar i våldtäktsmål. Mannen är en erövrare. Attityder om manlig sexualitet måste ändras. Roligaste kommentaren var:
– Kompetensutveckla bort Big Brother.

Den kommentaren kom till för att Peter Settman hade uttalat sig om att man på SVT försöker kompetensutveckla producenter och andra anställda till att försöka se och bryta de mönster som finns.

Alla var rörande överens om att det handlar mycket om hur våra ungdomar påverkas av denna pornofiering/könifiering i det offentliga rummet. Förr skulle man vara sexig. Nu ska man vara porrig. Veckorevyn har artiklar likt; "Vill du vara en Powerslampa", med medföljande text och bilder för att illustrera hur man då ska se ut. Motkrafter för att framställa sexualismen i en positiv bemärkelse måste till. Skolan har en stor roll här genom att satsa mer på sexualundervisning och att alltid ha en pågående diskussion i klassrummen om relationer mellan könen på agendan.

Det kan inte vara nyttigt att barn och ungdomar ska få sexuella preferenser och referenser pådyvlade från kommersiella kanaler, porrfilmer, media i övrigt och reklam.

Slutknorren med en monolog från teater Lacrimosa var en höjdpunkt. Min personliga behållning av denna hearing var just den monologen samt de anföranden som Erica Hedin från mediekritiska nätverket "Allt är möjligt" framförde.

Det är bra om detta kan tas upp på dagordningen i riksdagen. Jämställdhetsarbetet har gått i stå. Hela hearingen filmades. Förhoppningsvis ska alla riksdagsmän, med betoning på män kanske, se denna inspelning i efterhand.

// Annica Tiger

Annica Tiger maj 13, 2004 8:06 FM