« Parias? | Startsidan | Stalking »

17 november 2007

Strongt av Axén Olin

Att vara politiker eller ha en position inom näringslivet medför en hel del representation och därtill hörande dryckesjom, samt kanske en liten avkopplande drink hemmavid efter jobbet. Alla tål det inte och en del utvecklar ett alkoholberoende. Vem minns inte andra i samma sits som haft alkoholproblem?

Det är strongt att gå ut öppet med detta. Det avdramatiserar synen många har på de som är alkoholberoende. Jag hoppas att hon kommer tillbaka och kan fortsätta sitt jobb, även om hon nu inte tillhör den politiska falang som jag tycker borde sitta i hennes och hennes kollegors ställe.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 17, 2007 4:37 EM