« Vad har jag gett mig in på? | Startsidan | Ett krogbesök för mycket »

30 oktober 2007

För höga förväntningar?

Politiska bloggar en flopp - en artikel på DN som verkar ha engagerat många. Journalistikprofessorn Kent Asp menar på att de politiska bloggarna är en flopp och som argument till detta är att han anser att bloggen inte haft någon betydelse för den politiska opinionsbildningen, som många trott att den skulle få. Det kanske är sant, men det kanske är/var så att förväntningarna är/var lite högt ställda?

När jag första gången läste artikeln fanns det en omröstning där frågan var om man läste bloggar eller inte. Då jag kikade var det 79 procent som uppgett att de inte läste bloggar. Det hade varit intressant om de låtit denna omröstning legat kvar och flera kunnat svara. För den frågan är intressant. Hur många är det som läser bloggar? Hur många nås av av det som skrivs på de politiska bloggarna?

Det finns många bra politiska bloggar. Men ofta når de inte längre ut än till de som läser bloggen, vilket i sig inte är något att bortse ifrån. Bloggen är här för att stanna, sedan må den vara politisk eller inte. En del når ut till fler och andra når en snävare krets, vilket inte alls behöver vara ett mått på hur bra eller dålig en blog är. Det är alltid betraktaren som avgör, det vill säga den som läser bloggen.

Andra bloggar om:

// Annica Tiger

Annica Tiger oktober 30, 2007 9:20 FM