« Blandade funderingar | Startsidan | Bokus.se »

7 september 2007

Prostitution bestraffas hårt i Pakistan

Hur bestraffas köparna av sexuella tjänster i Pakistan? Ingen prostitution kan väl bedrivas utan kunder? Två kvinnor har döden mött genom halshuggning, de anklagades för prostitution. Bredvid deras kroppar hade ett meddelande lämnats att andra kommer att straffas på samma sätt om de prostituerar sig. En tydlig signal med andra ord om att det stundar bistrare tider.

Vilka ligger bakom dessa avrättningar utan formell domstol? Extrema islamister, de som anser att kvinnor intet värde ha?. Men jag ger mig sjutton på att många av dessa i smyg har utnyttjat dessa kvinnors så kallade tjänster. Det är nog ungefär som med de skenheliga katolska präster och dito i andra samfund som ertappats med sexuella aktiviteter i smyg.

Mycket döljer sig i mörkret och den sexuella drivkraften är stor, det är nog svårt för många religiösa att följa Guds bud att inte synda eller ha begärelse till andra. Detta gäller med all sannolik även dem som bekänner sig till islam och har Koranen som rättesnöre istället för Bibeln.

1. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.

2. Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

3. Tänk på sabbaten så att du helgar den.

4. Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

5. Du skall icke dräpa.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

// Annica Tiger

Annica Tiger september 7, 2007 5:05 EM