« Nu har jag två par glasögon att hålla reda på :( | Startsidan | Datorn är på verkstad igen :( »

22 maj 2007

Ett steg bakå för polisutbildningen?

I Rikspolisstyrelsen förslag om den nya polisutbildningen har formuleringarna om jämställdhet och förståelse för andra kulturer tagits bort. Ett steg bakåt? I den nu gällande utbildningsplanen finns de tydligt uttryckta. Varför ta bort formuleringarna? Visst det är bara ord på papper kan tyckas, men ack så viktiga ord.

Trafikbrott och civilrätt får större utrymme och om det som står i DN stämmer är varken hatbrott, olaga diskriminering, hedersrelaterade brott, rasism, homofobi eller främlingsfientlighet utpekade som viktiga och prioriterade områden.

Nytt är däremot att poliseleverna ska kunna simma 150 meter efter att de har gått två terminer?????? Vore inte det ett intagningskrav? Att lära sig simma borde de göra innan de antas. Det finns simskolor för dem som inte kan simma, det kan vara bra att gå där för alla som inte kan simma. Det ska inte ta dyrbar tid från polisutbildningen. Simundervisning i en polisutbildning är väl knappast relevant? Däremot att kunna livrädda nödställda människor i vatten är viktigt.

Lärarna på Polishögskolan är mycket förvånade över utkastet eftersom de har uppfattat både den nuvarande och den tidigare regeringen som mycket tydliga med att hatbrott är ett prioriterat område. Man är också förvånad över att hedersrelaterad brottslighet inte nämns i utkastet.

I polisutbildningen har de en sex veckors lång kurs om hatbrott. Den ska tas bort i nya polisutbildningen, om förslaget går igenom. Dessa sex veckor ska föras in i andra delar av utbildningen, men risken är i mina ögon att det då blir bådde hackat och malet och att det är lätt att det försvinner i undervisningsbruset.

Ha kvar dessa sex veckor! Vad jag kunde se på nyheterna i morse var den både bra och viktig och bör inte integreras i utbildningen.

I kursen har aspiranterna fått lära sig känna igen hatbrottsmotiv i en anmälan och fått reflektera över sina egna förutfattade meningar och fördomar.

Det är nog nyttigt med denna kurs, för en och annan misstänker jag. Om inte så kan kanske vissa element redan här sorteras ut som icke lämpliga poliser. Rasister ska inte kunna bli poliser. Det är min personliga åsikt. Därför bör den inte tas bort. Därför bör den inte integreras i kursen och riskera att utvattnas.

// Annica Tiger

Annica Tiger maj 22, 2007 12:31 EM