« Det är inte bara mitt minne som försvinner ;-) | Startsidan | Kan man uppgradera minnet i hjärnan? »

26 februari 2007

Internetmiljön kräver sociala regler

Intet nytt under solen. Internet är en spegel av samhället. Internet är en enda stor hårddisk. Internet är integrerat med samhället numera. Därför bör samma regler gälla på nätet och IRL, det finns inga vattentäta skott dem emellan.

Det blir lätt fel när vuxna ger råd till ungdomar om deras internetvanor. Det säger forskaren Elza Dunkels. Hon anser att man i stället bör lära barnen att samma regler och värderingar gäller på internet som i stora världen.

Fast lite mer information än så tycker jag att föräldrar eller andra vuxna ska ge barn och ungdomar när det gäller nätets avigsidor, likt de gör (bör göra) med de avigsidor som finns IRL. Det är i första hand föräldrarnas ansvar att lära barnen om Internet och i andra hand skolan.

Barn och ungdomar som luras att lägga ut sexbilder av sig själva på nätet har inte fattat att Internet är en enda stor hårddisk. Nätmobbningen har ökat radikalt och den måste stävjas, likt den måste göras IRL. Barn och ungdomar bör ha uppmärksamhet på vem eller vilka de chattar med, då det förekommer att vuxna låtsas vara en helt annan person än vad de är IRL och kanske inte alltid har så goda avsikter.

Lagen om elektronisk kommunikation har blivit omodern. När den skrevs kunde man inte ens föreställa sig hur kommunikationen skulle se ut i framtiden. Därför behövs en översyn av lagen där man först gör en ny integritets­avvägning.

Ja, det är nog dags med en översyn av lagen, med tanke på hur Internet har utvecklats. Lagstiftningen hänger inte med.

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 26, 2007 4:51 FM