« Grattis Anja!!! | Startsidan | Bloggtreklöver 119 »

11 februari 2007

Barnen kommer i kläm i dubbel bemärkelse!

Jag hörde på Rapport alldeles nyss att väldigt få barn söker brottsskadeersättning. De hänvisar till en artikel i Svd som källa och den artikeln är lite mer utförlig än vad som står på SVT:s sajt.

Saxat ur SvD:

Mellan 100000 och 200000 barn bevittnar våld hemma varje år, ­enligt Rädda barnen. Ändå har bara cirka 20 ansökningar om brottskadeersättning kommit in hittills.....En sak som delvis kan förklara de få ansökningarna är att när föräldrarna har gemensam vårdnad måste även den förälder som ­utfört misshandeln skriva under ansökningsblanketten för barnet. Gärningsmannen måste alltså bevilja att offret söker stöd.

Hur tänkte lagstiftarna? Barn som bevittnar våld mellan sina vårdnadshavare ska anses som ett brottsoffer och därmed kunna ansöka om ersättning. Så långt är det rätt tänkt, men sedan måste det ha blivit lite kortslutning. För att barnet ska kunna ansöka om ersättning (ofta via ena vårdnadshavaren) måste den andra vårdnadshavaren som utförde misshandeln samtycka och skriva under.

Bara den situationen att begära en sådan underskrift kan med all sannolikhet trigga en ny misshandel och kanske kommer barnet/barnen återigen få uppleva det som måste vara så oerhört plågsamt för ett barn - att se och höra en av sina föräldrar misshandlas, det är oftast mamman som misshandlas.

Det borde räcka att misshandeln är polisanmäld och att den som misshandlats undertecknar barnets begäran om brottsskadeersättning.

Andra bloggar om:
, , , och ,

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 11, 2007 8:29 EM