« Bloggtreklöver 105 | Startsidan | Regn i massor »

31 oktober 2006

Arbetslivsinstitutet nedläggningshotat

"Regeringen" har aviserat att de vill minska den statliga byråkratin. Bra, men det går inte att agera som en bulldozer och bara montera ned alla statliga verk. Det bör finnas incitament till en nedläggning. Det finns faktiskt en del statliga verk som gör ett viktigt arbete, som exempelvis Arbetslivsinstitutet. Men det sticker väl i Alliansens ögon att det är en statligt finansierad forskning med utgångspunkt att skapa ett arbetsliv med goda villkor och utvecklingsmöjligheter. I synnerhet inte om den ofta bedrivs tillsammans med löntagarnas organisationer. Skit i arbetarnas väl och ve! Det är min första tanke.

Alliansen har en lustig agenda anser jag.

Andra bloggar om:
, och

// Annica Tiger

Annica Tiger oktober 31, 2006 10:58 FM