« Bloggenkäten sammanställd | Startsidan | Pappor är inte sämre... »

25 augusti 2006

Tafsa inte på arbetsrätten

I Metro i går stod det att allt fler svenska arbetsgivare är intresserade av att införa öppningsklausuler, enligt tysk modell. De centrala kollektivavtalen kan därmed på företagsnivå frångås och lägre löner kan förhandlas fram.

Ett exempel skulle vara om företaget kom i någon form av ekonomisk kris och företaget då vill sänka lönerna för de anställda. Men enligt förhandlingschefen på SIF är öppningsklausuler fullständigt uteslutet och han menar på att detta var något som praktiserades i konsultbranschen för tio år sedan, vilket inte räddade företagen i kris utan förlängde bara lidandet.

Lönen ska inte sänkas, för inget annat sänks i samhället, hyror, mat och andra vanliga räkningar som ett normalhushåll har. En påtvingad lönesänkning för en låginkomsttagare kan bli rena rama katastrofen. Höginkomsstagarna har oftast lite marginaler, men det har inte låginkomstagare. Folkpartisten Ann Wibble gav ett råd till oss medborgare när det begav sig, att alla borde ha en årslön på banken som buffert. Ett hånflin i ansiktet för de flesta av oss arbetare.

Jag tycker inte att vi ska tafsa på den svenska arbetsrätten. Fuck it säger många om facket. Men fackföreningarna behövs. Det finns ingen tvekan om den saken.

Alliansen vill att a-kassan ska bli dyrare och dessutom vill de avskaffa avdragsrätten för fackföreningsavgifter, arbetsgivarnas motsvarande avgifter kommer givetvis vara fortsatt avdragsgilla.

I tidningen Vi i Villa säger sig moderaterma (plus liknande bud från de andra i Alliansen) vilja införa en skattereduktion på max 50.000 på utgifter för hushållsnära tjänster, samt även sänka arbetsgivaravgifterna för liknande tjänster.

I sitt valmanifest skriver de:

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora, och har dessvärre ökat de senaste åren.

Ja, med deras pigavdragsförslag lär inte skillnaderna minska. Vilka kommer att jobba inom denna sektor? Jo, kvinnor - till låga löner. Dessutom gynnar bara detta höginkomsttagare. För vilken låginkomstfamilj kommer att ha råd att anlita en utomstående som utför hushållsnära tjänster?

Andra bloggar om:
, , , , och

// Annica Tiger

Annica Tiger augusti 25, 2006 9:45 FM