« Bloggen avstängd | Startsidan | Lönesänkningskarusellen har startat »

6 juli 2006

Plagiat och/eller lobbying

Vi måste ha väldigt slöa politiker eller helt enkelt okunniga, i alla fall kan jag få det intrycket när många riksdagsledamöter helt enkelt kopierar material av andra, exempevis text intresseorganisationer skrivit. Finns det dessutom inga källhänvisningar kan det vara fråga om brott mot upphovsrätten anser jag, såvida det nu inte rent av är ren lobbying – vilket inte gör saken ett dugg bättre. Det var inte små stycken som kopierats såg jag på TV. Varning kan flaggas för rena faktafel. En del motioner hade nästan bara några rader text skriven av riksdagsledamoten själv, resten var plagiat av andras texter.

Är det av ren slöhet är det en skandal. Är det av okunnighet, det vill säga att riksdagsledamoten inte kan skriva en hel motion med egna ord är en katastrof, lite mer begär i alla fall jag av de som sitter i riksdagen. Det är även en trovärdighetsfråga. Är det intresseorganisationen som skrivit merparten av motionen eller är det riksdagsledamoten?

Databasen Urkund används av skolor för att leta efter plagiat vid skolor och universitet. Nu kanske det är dags att anställa en person som sitter och kollar alla motioner mot denna databas?

// Annica Tiger

Annica Tiger juli 6, 2006 12:16 EM