« Två flugor i en smäll | Startsidan | Fjolårskalvarna stöts bort »

7 juni 2006

Första fallet på 24 år tas upp angående könsstympning

Snacka om en viss tröghet i rättsapparaten, samt i benägenheten att anmäla brott av denna karaktör.

Könsstympningar av kvinnor har varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Först nu, 24 år senare, väntas det första åtalet för ett fall av könsstympning.

Vad är då könsstympning? Ta in detta med vetskapen att under primitiva stympningar i ursprungsländerna används ingen bedövning. Pang på rödbetan. Ofta leder stympningen till flickans död i form av olika komlikationer.

Kvinnlig könsstympning är ett samlingsbegrepp för olika former av ingrepp i flickors yttre könsorgan. Det kan handla om allt från att en del av klitoris skärs bort till att kanterna kring könsorganen sys ihop till en smal öppning efter att hela klitoris samt inre och yttre blygdläppar skurits bort.

Så en omskärelse som många låter sina pojkar genomgå av religiösa eller rent praktiska skäl går inte att jämföra alls med detta.

Så till något helt annat.

Sverigedemokraterna blir tredje största parti om landets ungdomar får bestämma. I "Ungt val" som genomförts av Aftonbladet och ungdomssajten Lunarstorm röstar 11,9 procent av 15- till 21-åringarna på sverigedemokraterna.

Det helt apropå att en del vill sänka röståldern, det ska räcka att man fyller arton det året valet sker.

// Annica Tiger

Annica Tiger juni 7, 2006 8:39 FM