« Skotten i Ådalen ekar fortfarande.... | Startsidan | Lite smågnällig idag :-) »

14 maj 2006

Tuffare krav hjälper inte bidragstagare

Alliansen vill ju sänka ersättningar till arbetslösa, sjuka och sjukpensionärer m.fl. Deras motivering är att detta komma leda till att fler kommer att komma ut i arbetslivet. Det jag läser mellan raderna är att de tycker att många är slöa och lata, därför ska sänkningen bli ett incitament till att börja jobba.

En som bryter lårbenet kan inte jobba och en som fått en stroke likaså, men de ska ändå få sänkt ersättning och med det kommer en sämre ekonomi som lök på laxen. Inte blir de friskare av det? Jag förstår inte Alliansens resonemang.

En sjukpensionär blir inte mer frisk om ersättningen sänks. Hur Alliansen resonerar här förstår jag inte? Ökad rehabilitering (många får inte ens det) kommer att kosta skjortan och har Alliansen avsikten att ta sig an den biten?

En arbetslös som söker tio jobb om dagen eller fler, men sällan får svar att ansökan inkommit eller svar om att tjänsten tillsats kommer inte att söka fler jobb för det.

Det är en tråkig tendens att varken återkoppling att ansökan inkommits eller att den tillsatts av annan sökande som fler och fler företag har börjat med. Jag tycker att det är urbota ohyfsat. Det kan bero på att 500 personer söker samma arbete, men bara det kan knäcka vem som helst att man måste konkurrera med så många andra sökande.

Tvärtom tror jag att många arbetssökande kommer att tappa sugen, ekonomin i gungning om ersättningen sänks och de söker och söker, men får inget jobb.

Världen är full av tappade sugar,
vi behöver inte fler.

Alliansen kanske skulle läsa Miltons rapport?

Milton har gått igenom 509 personers akter. Gemensamt för dessa är att de ansökte om försörjningshjälp 1990 (positiv arbetsmarknad) och 1992 (stigande arbetslöshet), och att de angav arbetslöshet som främsta orsak. Milton har sedan följt bidragstagarna fram till 1996. Ungefär hälften deltog i Uppsalamodellen. Klarade de sig bättre än de övriga som var inskrivna vid socialkontor med ett mer traditionellt arbetssätt? Kom de snabbare ut i arbete alternativt påbörjade en utbildning? Svaret är nej. Miltons resultat visar att Uppsalamodellen inte var mer effektiv, varken på kort eller lång sikt.

Läs gärna artikeln.
Jag tror att Milton har rätt och Alliansen fel.
Det är inte rätt lösning.
Det är inte respekt för individen.

// Annica Tiger

Annica Tiger maj 14, 2006 8:17 EM