« Fuktskador default på mobiler? | Startsidan | Bloggtreklöver 90 »

7 april 2006

Homo- och bisexualitet helt okey

Gud skapade allt levande, det påstår i alla fall de som tror på Gud. Men Bibeln fördömer homo- och bisexualitet hos människan. Många läser den och tror på vad som står där, i sagoboken som jag brukar kalla den.

Vad säger de religiösa som fördömer homo- och bisexualitet hos människan och andra som lider av homofobi om att det förekommer i naturen hos djur? Det vore intressant att veta.

Inte heller för djuren betyder sex alltid fortplantning utan handlar ofta om lek och njutning. Homo- och bisexualitet är inte ovanligt.

Detta ovan finns i en artikel i F&F 4/03.

Redan på 1700-talet blev detta vetenskapligt belagt och under 1800-talet publicerades ett antal uppsatser om homosexualitet bland frilevande fåglar och däggdjur. Även under 1900-talet har det beskrivits och verkar faktiskt vara mer vanligt än vad som tidigare antagits.

Jag tycker att andkillarna i Malmös Pildammar är ett bra exempel i nutid. Jag såg det på nyheterna i morse och där berättades även om två svanar av manligt kön som adopterade (eller rakt ut skrämde iväg gåsfamiljen) ett gåsägg och ruvade, samt födde upp ungen som om det vore deras eget.

Lesbiska måsar parar sig med hanmåsar, men lever sedan med sin hona och ungarna. Naturen måste anses vara naturlig. Alltså måste många omvärdera sin värderingar och fördomar gällande homo- och bisexualitet. Eller?

// Annica Tiger

Annica Tiger april 7, 2006 7:06 EM